Stipendiumid

Stipendiumid

Edith Reimani stipendium

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avaõiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Sel aastal on eelistatud identiteedi küsimusi uurivad üliõpilased.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Välja kuulutatakse üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele 1. maiks

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;
  • väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (saab lisada elektroonilisele taotlusele);
  • ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seotud materjale ja avaldatud publikatsioone.

SA Dharma Sten Luiga stipendium

Välja kuulutatakse üks 2000 euro suurune stipendium. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu ülikooli silmapaistvaid doktorante nende õppe- ja teadustöös, erialastel reisidel ja välismaal stažeerimisel.

Stipendiumi saavad taotleda TÜ doktorandid, kelle teaduslikud tööd on suunatud vaimuhaiguste leviku ennetamise, ravi, eneseabi alase tegevuse ja vaimuhaigete õiguste kaitsele suunatud süsteemi loomisele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Olevi Kulli mälestusstipendium

Välja kuulutatakse üks 1000 euro suurune stipendium. Stipendiumi saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. maiks esitada TÜ sihtasutusele järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk);
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
  • kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures;
  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurus.

NB! Uurimistöö ülevaade tuleb esitada ka inglise keeles ja lisada elektroonsele taotlusele.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid

Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

TÜ arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;

TÜ arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;

majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Konkursi tähtaeg on 1. juuni.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada

  • elektrooniline stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel
  • vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberil).

Kõikide konkursside kohta saab täpsemat informatsiooni sihtasutuse kodulehelt www.sihtasutus.ut.ee stipendiumite rubriigist või sihtasutusest tel 521 6820, 737 5852 või e-aadressilt tysiht [at] ut.ee

Elektrooniline taotlusvormi leiab sihtasutuse kodulehelt iga stipendiumi juurest.

Rotalia Foundationi (USA) stipendiumikonkurss

Rotalia Foundation kuulutab 2013/2014. õppeaastaks välja 50 stipendiumi á 2000 eurot Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA, EKA) päevases õppevormis õppivatele 2. aasta  bakalaureuse- ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel. Sooviavalduse vorm koos juhistega ja täpsem info on veebilehel: www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 2. maiks 2013 fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Margi nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu. Kvalifitseeruvad ka 2. mai 2013. a postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Avalduse võib tööpäevadel ka ise tuua TÜ peahoone postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 120, kell 8–11 ja 13–16).

Lisainfo: Sirje Mark, fondi stipendiumide komitee sekretär, e-post: sirje.mark [at] ut.ee, tel 737 5609, 507 3729 

Jaga artiklit