Märts 2019, nr 3
FOTO: Ajujaht
Luise Tiks loodab, et põgenemismäng tekitab noortes huvi reaalainete vastu.

Sellest, et reaalained ei köida õpilasi, on räägitud kaua. Ajujahil osalevate EduScape’i mängu autorite missioon on muuta loodusainete õppimine põnevamaks, tekitada õpilastes nende vastu huvi ja aidata kiiremini teadmisi omandada.

Reaalainete populaarsuse suurendamiseks soovivad noored Tallinna ja Tartu ülikooli vilistlased valmis teha põgenemismängu, mille abil saab iga klassiruumi muuta põgenemistoaks.

Telli voog RSS - reaalained
Telli voog RSS - reaalained