Oktoober 2014, nr 9
FOTO: Liis Sandre
Märksõnad: 

Septembris saatsid ülikoolid ja teadusasutused vabariigi valitsusele avalikud kirjad, et juhtida tähelepanu Eesti teaduse arengut ja kestlikkust ohustavatele probleemidele.

Oktoober 2013, nr 9
FOTO: TÜ teadus- ja arendusosakond
OÜ Haine Paelavabrik pöördus Tartu ülikooli teadlaste poole, et uurida saapapaelaga seotud tehnoloogilisi probleeme. Koostöö tulemusena on eesmärk välja töötada tehnoloogia, millega saab toota veekindlaid saapapaelu.
Märksõnad: 

Teadus- ja arendusosakonna laual heliseb telefon. Teisel pool toru on murelik teadlane, kes pärib, mis teade see nüüd dokumendihaldusesse tuli? Dokumendis märgitud summa ei klapi ühegi reaga projekti eelarves. Summa on suur ja määratud talle isiklikult.

Kulub tükk aega, enne kui teadlane intellektuaalomandi peaspetsialisti Jane Saatre selgitusi uskuma jääb. Jah, see on teie raha ja see peabki laekuma teie isiklikule kontole ning see summa on samuti õige ja selle rahaga võite toimetada oma parima äranägemise järgi.

Oktoober 2013, nr 9
FOTO: Elmar Riig

Ainuke tore asi uue vajaduspõhise õppetoetuse juures on see, et toetuse määrad on suuremad kui vanade õppetoetuste puhul ning need on mitmeastmelised (75, 135, 220 eurot).

Kõik muu lihtsalt purskub bürokraatiast, mida parandaks vaid see, kui riik mõtleks uuesti läbi, mis on ühe tudengi vajadus, mis on perekond ning keda võiks see toetus õieti üldse motiveerida.

November 2013, nr 10
Märksõnad: 

Orientalistika, nagu ka mitmete teiste erialade projektide kohta laekuvad retsensioonid on juba pikka aega tihti kas pseudoteaduslikud või sisaldavad suuri faktilisi eksimusi ja väärväiteid. See on probleem nii ETF-i grantide kui ka sihtfinantseeringute määramisel juba aastaid (seda muuhulgas ka positiivsete ETF-i rahastusotsuste puhul), mitte tekkinud uue rahastussüsteemiga. Viimasel kahel aastal ei ole meie ametlikke vastulauseid, mis osutavad selgetele ja tõestatavatele väärväidetele, ETAg-ile isegi ametlikult edastatud.

November 2013, nr 10
Märksõnad: 

Teaduse rahastamine on Eestis seni olnud äärmiselt killustatud ja projektipõhine, mida ilmestab fakt, et ülikoolis on praegu töös 829 teadus- ja arendusprojekti. Teadusrahastuse süsteemi reformi eesmärk on olnud vähendada killustatust ja tagada teadusasutustele stabiilne kvaliteedipõhine rahastus. Tartu ülikool on sellist lähenemist toetanud ja toetab ka edaspidi.

Telli voog RSS - teaduse-rahastamine
Telli voog RSS - teaduse-rahastamine