September 2016, nr 8
FOTO: Erakogu
Uku Lilleväli
Märksõnad: 

Tudengitele on semestri jooksul ette nähtud minimaalselt 30 ainepunkti ehk 585 astronoomilise tunni eest õppetööd, millest suur osa kulub paratamatult klassiruumis õppimisele, loomata sealjuures otsest seost õpitu ja koolist väljaspool toimuvaga. Sedavõrd suure ajalise ressursi tõhusamaks kasutamiseks käivitus Tartu ülikoolis projekti kirjutamise aine raames kevadel projektipõhise õppe proovikursus, kus õppetöö käigus lahendati asutuste murekohti.

Telli voog RSS - projekt
Telli voog RSS - projekt