Märts 2014, nr 3
FOTO: TÜ arvutiteaduste instituut
Märksõnad: 

Aprillikuus leiab Tartu ülikoolis aset visioonikonverents, kus teadlased vaatavad 2032. aastasse ning püüavad aimata, mida tulevik toob.

Märts 2014, nr 3
Märksõnad: 

Visioonikonverentsil 11. aprillil arutletakse koos partneritega järgnevate kümnendite väljakutsete üle Eesti ühiskonnas, arvestades üleilmseid suundumusi.

Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul soovib Tartu ülikool kujundada mõttevahetusega ühise vaate ootustest ja ülesannetest, millele ühiskond ja seega ka ülikoolid peaksid tuleviku eesmärke silmas pidades keskenduma.


Telli voog RSS - visioonikonverents
Telli voog RSS - visioonikonverents