Visioonikonverents

Uudis

Visioonikonverentsil 11. aprillil arutletakse koos partneritega järgnevate kümnendite väljakutsete üle Eesti ühiskonnas, arvestades üleilmseid suundumusi.

Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul soovib Tartu ülikool kujundada mõttevahetusega ühise vaate ootustest ja ülesannetest, millele ühiskond ja seega ka ülikoolid peaksid tuleviku eesmärke silmas pidades keskenduma.


Teadlaste ja poliitikute, õppijate ja õppejõudude, ettevõtjate ja loomeinimeste ettekannete, kommentaaride ja arutelude toel kavatseme luua ühise arusaama teemadest, mis on nii maailmas kui ka Eestis kestliku arengu jaoks kõige tähtsamad.

Konverentsil esinemiseks on oma nõusoleku andnud Siim Kallas, Jaak Aaviksoo ja Helsingi ülikooli rektor Jukka Kola. Visioonikonverents toimub eesti keeles, tagatud on tõlge inglise keelde. Visioonikonverentsiks ilmub ka 2032. aastasse vaatav trükis.

Aastat 2032 võib pidada märgilise tähendusega pöördepunktiks mitmes mõttes: Eesti kultuuri ja ühiskonna kandjaks ja eestvedajaks olev rahvusülikool saab 400-aastaseks, tänavu ehk 2014. aastal sündivad lapsed saavad täisealiseks, praegu ülikooli lõpetavad tudengid on suure tõenäosusega ühiskonnas võtmeotsuseid langetavad inimesed, keskkond ja tehnoloogia on palju edasi arenenud ja maakeral elab kaheksa miljardit inimest. Esinejad mõtisklevad, kuidas kõik need tegurid maailma ja sealhulgas Eestit ning Tartu ülikooli mõjutavad.

Jaga artiklit

Märksõnad

visioonikonverents