TÜ lõpetajad 2019. aastal

Lõpetajad

Sel aastal vältab Tartu Ülikooli lõpuaktuste periood kuus päeva.

16.–21. juunini saavad Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus ja Narvas toimuvatel aktustel lõputunnistuse kõigi nelja valdkonna bakalaureuse-, magistri- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetajad. Vilistlaste ridadesse lisandub mitu tuhat noort ja tarmukat inimest, kellest paljusid näeb loodetavasti Tartus edasi õppimas.

Seoses andmekaitseseadusega ei pruugi lõpetajate nimekirjad olla täielikud, sest kõigil lõpetajatel on soovi korral võimalus oma nimi loetelust kustutada. Nimekirjad on avaldatud ainult veebis järgmise aasta lõpuaktusteni.

Aktuste fotod ja salvestised avaldatakse pärast aktuseid lisaks UT veebile ka ülikooli kodulehel www.ut.ee ja UTTV videoportaalis www.uttv.ee.

Jaga artiklit