Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.
FOTO: Andres Tennus

Rektor kutsub lõpetajaid üles õpinguid jätkama

Lõpetajad

Praeguse aja üliõpilastel pole ehk olnud võimalik võtta tudengielust kõike, mida võinuks, ent kriiside kiuste on ülikool kõrghariduse kõrval andnud loodetavasti ka püsivad sõprussuhted ja väärtused, kirjutab rektor Toomas Asser oma pöördumises 2024. aasta lõpetajatele.

Head Tartu Ülikooli lõpetajad, meie peatsed vilistlased!

Tulevik, milleks ülikool ja teie eelnevad koolid on teid ette valmistanud, ongi käes. Olete selleks tulevikuks karastunud juba õpingute ajal – eriti teie, kes te olete läbinud järgemööda bakalaureuse- ja magistriõppe. Paljud teist lõpetasid gümnaasiumi ja astusid ülikooli esimesel koroona-aastal, kohanedes kiiresti virtuaalruumis õppimisega.

Ehk seisite koos ülejäänud ülikooliperega peahoone ees ka 2022. aasta alguses, kui oli puhkenud sõda? Ma loodan, et ülikool on suutnud teid sel heitlikul ajal hästi hoida. Niisamuti loodan, et olete osanud õpingukaaslastega ühte hoida ja et need sidemed jäävad kestma.

Mis saab edasi? Selle üle mõtisklemiseks pole teile palju aega antud ja see on hea uudis, sest kõrgharidusega inimesi on kõikjal puudu. Tööandjad ootavad teid enda juurde, ülikool ootab bakalaureuseastme lõpetajaid magistriõppesse, aga ootame väga ka uusi doktorante ning Eesti majandus ootab uusi ettevõtjaid, tööandjaid, novaatoreid.

Panen värsketele bakalaureusediplomi saajatele südamele, et teie haridustee ei lõppeks siin: kolm aastat ülikoolis pole kindlasti täielik kõrgharidus. Olete praeguseks omandanud kõrgharidusõppe alusteadmised, kuid tõeline oma erialasse süüvimine algab alles magistriastmel. Jätkake õppimist!

Sedasama – õppimise jätkamist – soovin ka värsketele magistritele. Mida vähem meid siin Eestis on, seda väärtuslikum on iga oma eriala hea tundja. Räägime palju kultuurilisest ja bioloogilisest mitmekesisusest, kuid sama oluline on ka teadmiste rikkus ja mitmekesisus.

Käige Eestist väljas, avardage oma maailmapilti, kasvatage teadmiste pagasit ning tulge rikkamana tagasi. Leidke edasiõppimise, teadlaskarjääri alustamise või ka tööalase karjääri ülesehitamise võimalused mitme eriala piirimail. Sel moel kujundate endast unikaalse pädevusega spetsialisti, rikastate ülikooli teaduspilti ja loote uut väärtust ühiskonnale.

Haritud elanikega riigis on tagatud demokraatia, poliitiline stabiilsus, turvalisem, võrdsem, kestlikum ja keskkonnahoidlikum ühiskond, väiksem kuritegevus. Kuid saan kinnitada, et olete ka isikliku heaolu huvides teinud ülikoolis õppimisega väga kasuliku valiku.

Majandusteadlaste keeles rääkides võib öelda, et kõrghariduse omandamiseks läinud aeg on tulus investeering tulevikus saadava sissetuleku mõttes. Peale selle on kõrgharidusega inimestel ja nende pereliikmetel parem tervis, pikem eluiga, targemad tarbimis- ja investeerimisotsused, nende lastel on parem õppeedukus. Neid näitajaid on majandusteadlased mõõtnud.

Hoopis raskem on aga mõõta ülikooli ajal tekkinud sõprussuhetest ja tutvusringkonna avarusest saadavat kasu ja turvatunnet. Tean hästi, et praeguse aja üliõpilastel pole ehk olnud võimalik võtta tudengielust kõike, mida võinuks. Olete õppimise kõrvalt käinud tööl … või hoopis töötamise kõrvalt õppinud.

Eesti otsib parasjagu pikka plaani, milline peaks olema meile jõukohane ja vajalik kõrgharidus. Ka Tartu Ülikoolis oleme asunud koostama uut arengukava.

Ärgitan teid – nüüd juba vilistlastena – kaasa rääkima, kas ülikooliharidus peakski kohanema eelkõige töötavate üliõpilaste järgi või peaks olema võimalik õpingutele ja ülikoolielule pühenduda ka neil, kes tahavad päriselt täisajaga õppida ja olla lisaks ka üliõpilastraditsioonide edasiviijad.

Milline oleks ülikoolilinn, kui üliõpilased ei jõuagi enam akadeemilistesse organisatsioonidesse, kultuurikollektiividesse, erialaseltsidesse või muul moel ülikooliaega nautima?

Ma loodan, et lisaks kõigele muule võtate õpingutest ellu kaasa ka väärtused, mida Tartu Ülikool kannab: et lähtute oma edasises tegevuses teaduspõhisusest, olete avatud uutele ideedele ja koostööle, väärtustate elukestvat õppimist ning tajute oma tegude ja tegematajätmiste mõju.

Tänan teid selle ühise aja eest! Kohtume veel.

Toomas Asser

TÜ rektor


2024. aasta lõpetajate nimekirjad ja aktuste ajakava

Vaata humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lõpetajate nimekirja.

Vaata sotsiaalteaduste valdkonna lõpetajate nimekirja.

Vaata meditsiiniteaduste valdkonna lõpetajate nimekirja.

Vaata loodus- ja täppisteaduste lõpetajate nimekirja.

Lõpuaktuste täpse ajakava leiab ülikooli kodulehelt.

Aktuste otseülekanded ja salvestised on UTTV kodulehel.

Jaga artiklit