Kaitsmised

Doktoritööd

29. aprillil kell 12.15 kaitses Kairit Kaur kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal doktoritööd «Dichtende Frauen in Est-, Liv- und Kurland, 1654-1800. Von den ersten Gelegenheitsgedichten bis zu den ersten Gedichtbänden» («Luuletavad naised Eesti-, Liivi- ja Kuramaal, 1654-1800. Esimestest juhuluuletustest esimeste luulekogudeni»). Kaitsmine toimus senati saalis. Juhendajad dots Liina Lukas ja dr Heinrich Bosse (Freiburgi ülikool, Saksamaa), oponent prof Achim Aurnhammer (Freiburgi ülikool, Saksamaa).

3. mail kell 14.15 kaitseb Merilin Kotta germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Manifestaciones del proceso de escritura en la narrativa breve catalana actual» («Kirjutamise protsessi kajastusi tänapäeva katalaanikeelses lühijutus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Jüri Talvet, oponendid
dr Angel Garcia Galiano (Madridi Complutense ülikool, Hispaania) ja prof Jukka Havu (Tampere ülikool, Soome).

7. mail kell 10.15 kaitseb Valentina Sagris geograafia erialal doktoritööd «Land Parcel Identification System Conceptual Model: Development of Geoinfo Community Conceptual Model» («Põllumassiivide identifitseerimissüsteemi kontseptuaalne mudel: geoinfo huvigrupi kontseptuaalse mudeli loomine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Jüri Roosaare, oponent prof Arnold Bregt (Wageningeni ülikool, Holland).

7. mail kell 12 kaitseb Marko Lõoke rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on DNA Replication Initiation in Saccharomyces cerevisiae» («DNA replikatsiooni initsiatsiooni uurimine Saccharomyces cerevisiaes»). Kaitsmine toimub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b‒105). Juhendaja vanemteadur Arnold Kristjuhan, oponent dr John Diffley (Londoni uurimisinstituut, Suurbritannia).

7. mail kell 14 kaitseb Oksana Jagur arstiteaduse erialal doktoritööd «Temporomandibular Joint Diagnostic Imaging in Relation to Pain and Bone Characteristics. Long-Term Results of Arthroscopic Treatment» («Temporomandibulaarliigese piltdiagnostika seos valu ja luumarkeritega. Artroskoopilise ravi kaugtulemused»). Kaitsmine toimub Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad dots Ülle Voog-Oras, prof emer Edvitar Leibur ja dots Riina Kallikorm, oponent prof Anders Holmlund, PhD (Karolinska instituut, Rootsi).

9. mail kell 16.15 kaitseb Laine Randjärv ajaloo erialal doktoritööd «The Role of Creative Intellectuals in the Processes of Estonian Song Celebrations Based on the Analysis of the Epistolary Heritage of Tuudur Vettik and Roland Laasmäe in the Period of 1940‒1980» («Loovisiksuse roll Eesti laulupeoliikumises aastatel 1940‒1980 Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe epistolaarse pärandi põhjal»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Aadu Must, prof emer Kuno Areng (Eesti muusika- ja teatriakadeemia), oponendid prof Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool) ja dr Simo Mikkonen (Jyväskylä ülikool, Soome).

17. mai kell 14.15 kaitseb Sirli Parm eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Acquisition of the Lexical Category of Time in Estonian» («Eesti keele ajasõnade omandamine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Renate Pajusalu ja prof Reili Argus (Tallinna ülikool), oponent prof Klaus Laalo (Tampere ülikool, Soome).

24. mail kell 12.15 kaitseb Ott Karulin teatriteaduse erialal doktoritööd «Rakvere Theatre in Search of Full Games from 1985 to 2009» («Rakvere Teater «täismängude» otsinguil aastail 1985‒2009»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Anneli Saro, oponendid prof emer Hans van Maanen (Groningeni ülikool, Holland) ja dr Katri Aaslav-Tepandi (Eesti muusika- ja teatriakadeemia).

24. mail kell 12.15 kaitseb Pille Põiklik germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Space and Positioning in Media Discourse: A Critical Discourse Analysis of the Representation of the Second Amendment Court Cases in The New York Times» («Positsioneerimine ja ruum meediadiskursuses: kriitiline diskursusanalüüs Ühendriikide teise põhiseadusparanduse kohtuasjade kajastusest ajalehes The New York Times»). Kaitsmise toimub ülikooli peahoones auditooriumis 140. Juhendaja dots Raili Marling, oponendid prof Inger Lassen (Aalborgi ülikool, Taani) ja Jan Chovanec, PhD (Masaryki ülikool, Tšehhi).

24.mail kell 14.15 kaitseb Katiliina Gielen germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Translation History in Systems: Studies on the Estonian Translational Space of the 20th Century» («Tõlkelugu süsteemides: uurimusi 20. sajandi Eesti tõlkeruumist»). Kaitsmine toimub ülikooli peahoones auditooriumis 140. Juhendajad dots Raili Marling ja dots Reet Sool, oponendid
prof Outi Paloposki (Turu ülikool, Soome) ja prof Maryvonne Boisseau (Strasbourgi ülikool, Prantsusmaa).

31. mail kell 11.15 kaitseb Iko Nõmm õigusteaduse erialal doktoritööd «Delictual Liability Based on the Violation of the Duty to Maintain Safety» («Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus»). Kaitsmine toimub Iuridicumis (Näituse 20‒K-03). Juhendaja dots Janno Lahe, oponendid prof Lena Sisula-Tulokas (Helsingi ülikool, Soome) ja dr Egenia Dacoronia (Ateena ülikool, Kreeka).

31. mail kell 14.15 kaitseb Piia Kalamees õigusteaduse erialal doktoritööd «Price Reduction in the System of Remedies» («Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis»). Kaitsmine toimub Iuridicumis (Näituse 20‒K-03). Juhendajad dots Karin Sein ja dots Kalev Saare, oponent prof Martin Schmidt-Kessel (Bayreuthi ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit