Teated

Teated

Septembris TÜ aulas: 7. septembril kell 12 UEMS PRM Section and Board – Euroopa taastusravi eriala reguleeriv eriarstide ühenduse konverents; 19. septembril kell 20 Koit Toome kontsert «Parimad palad läbi aegade»; 25. septembril kell 14.15 TÜ vabade kunstide prof Arvo Pärdi «Sõna ja muusika» seminar.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 11. septembril esineb Dorothee Goeze ettekandega «Kultuurivahendus külma sõja aegsel perioodil. Otto A. Webermann – biograafia Eesti ja Saksamaa vahel» ning 25. septembril Krista Ojasaar ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi ajaloost. Kõnekoosolekud toimuvad kell 16.15 aadressil Lossi 3–425. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

Tartu üliõpilassegakoor võtab vastu uusi lauljaid 4., 11., ja 18. septembril kell 20.30 Tartu Karlova gümnaasiumis. Palume ette valmistada enda valikul üks laul. Info: www.uliopilassegakoor.ee või telefonidel 5309 5421 ja 5346 3437.

Tartu ülikooli kammerkoor ootab kõikidesse häälerühmadesse uusi lauljaid. Ettelaulmine toimub 4., 11. ja 18. septembril ülikooli peahoones kell 16.30–18.00 (ruumi number teatatakse peahoones, koori kodulehel ja Tartu Postimehes). Kooris laulda soovijail palume ette valmistada üks laul vabal valikul. Täpsem info ja muud ettelaulmisajad: dirigent Triin Koch 527 1105, triin.koch [at] mail.com, www.ut.ee/TYKK.

Tartu ülikooli sümfooniaorkester otsib oma ridadesse uusi mängijaid. Avalikud proovid toimuvad 9., 16., 23. ja 30. septembril. Orkestriga liitumiseks võta ühendust orkestri indendandi Endrik Pikksaarega telefonil 5910 5099. Lisainfo kodulehel orkester.ut.ee ja Facebookis facebook.com/utorchestra.

Eesti naisüliõpilaste seltsi külalisõhtud toimuvad 9. ja 18. septembril algusega kell 19.15 aadressil Riia 13-33. Oodatud on kõik naistudengid!

Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor ootab oma ridadesse uusi lauljaid. Valmista ette üks laul vabal valikul ja tule julgelt 10., 12., 17., 19., 24. või 26. septembril kell 18 katsetele Tartu ülikooli peahoonesse (ruum 232). Täpsem info telefonil 527 1105 (dirigent Triin Koch) või 5621 6528 (koorivanem Karoliina Kalda). Vaata ka www.naiskoor.ee ja leia naiskoor Facebookist!

Uute tudengite vastuvõtt Tartu üliõpilasteatrisse leiab aset kolmapäeval, 11. septembril kell 18.30 üliõpilasmajas Kalevi 24. Kandideerijatel palume ette valmistada luuletus, laul ja proosapala või vähemalt kaks kolmest eelmainitust. Selga sportlik riietus. Lisainformatsioon: Kalev Kudu 5569 6846.

Tartu akadeemiline meeskoor otsib eelolevaks laulupidude hooajaks enda ridadesse värskeid noori ja vanemaid laulumehi. Vastuvõtt toimub septembrikuu vältel esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18.15 Tartu ülikooli õpetajate seminari (Salme 1a) aulas. Soovituslik on eelnev koorilaulukogemus, kohustuslik viisipidamine ning kohusetunne. Loomulikult on tähtis ka tahe laulda. Tule kindlasti! Veel parem – tule kahekesi! Vaata lisaks: tam.eu.

12. septembril kell 14.15 toimub TÜ Philosophicumi auditooriumis 114 (Jakobi 2) ümarlaud erivajadusega üliõpilastele. Osalemiseks registreeruda aadressil aaa.ut.ee/erivajadusegaoppija hiljemalt 9. Septembriks 2013. Lisainfo: üliõpilasnõustaja Liana Martin (tel 737 5627, liana.martin [at] ut.ee).

Korp! Filiae Patriae külalisõhtud toimuvad 12. ja 17. septembril algusega kell 19.15 asukohaga Struve 4. Oodatud on meie tegevusest huvitatud organiseerumata naistudengid!

Sororitas Estoniae külalisõhtu toimub 19. septembril kell 20 aadressil Lai 6. Täpsem informatsioon: www.sororitasestoniae.ee.

27. ja 28. septembril korraldab Tartu ülikooli keelekeskus koostöös läti keele agentuuriga esimese Balti õpilaste konverentsi «Bridges in the Baltics». Konverentsi sihtrühm on kõik õpilased, kes omandavad hetkel bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi Baltimaade ülikoolides või mujal. Üritus annab õpilastele, kes õpivad teiste Balti riikide kultuuri ja keelt, võimaluse teineteisega kohtuda ja kogemusi vahetada.

Jaga artiklit