Kaitsmised

Doktoritööd

29. augustil kell 10 kaitses Sander Piiskop keemia erialal doktoritööd «Kinetic Effects of Ultrasound in Aqueous Acetonitrile Solutions» («Kineetilised ultraheliefektid vesi-atsetonitriil solventsegudes»).  Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendajad Siim Salmar, PhD ja prof Jaak Järv, oponent prof Giancarlo Gravotto, PhD (Turini ülikool, Itaalia).

29. augustil kell 10.15 kaitses Henrik Dobewall psühholoogia erialal doktoritööd «Human Values and Subjective Well-Being: An Exploration of Individual and Cultural Differences, Change Across Life Span, and Self-Other Agreement» («Väärtused ja subjektiivne heaolu: individuaalsete ja kultuuriliste erinevuste, elu jooksul toimuvate muutuste ning enda ja teiste hinnangute kokkulangevuse uurimus»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja akadeemia uurija-prof Anu Realo, oponent prof Klaus Boehnke (Jacobsi ülikool, Saksamaa).

29. augustil kell 14 kaitses Margus Leppik molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Substrate Specificity of the Multisite Specific Pseudouridine Synthase RluD» («Multisait spetsiifilise pseudouridiini süntaasi RluD spetsiifika»). Kaitsmine toimus molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b–105). Juhendajad prof Jaanus Remme ja vanemteadur Aivar Liiv, oponent dots Petr V. Sergiev (Moskva ülikool, Venemaa).

29. augustil kell 15 kaitses Aili Tagoma arstiteaduse erialal doktoritööd  «Immune activation in female infertility: Significance of autoantibodies and inflammatory mediators» («Naise viljatusega kaasnev immuunsüsteemi aktivatsioon: autoantikehade ja põletikuliste mediaatorite tähendus»). Kaitsmine toimus Biomeedikumis (Ravila 19–1038). Juhendajad prof Raivo Uibo, prof Andres Salumets ja prof Ülle Jaakma, oponent prof Herbert Hooijkaas (Rotterdami Erasmuse ülikool, Holland).

6. septembril kell 15.15 kaitseb Peeter Piksarv füüsika erialal doktoritööd «Spatiotemporal Characterization of Diffractive and Non-Diffractive Light Pulses» («Difrageeruvate ja mittedifrageeruvate valgusimpulsside aegruumiline karakteriseerimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja akadeemik prof Peeter Saari, oponendid prof Kishan Dholakia (St Andrewsi ülikool, Šotimaa) ja dr Cord Arnold (Lundi ülikool, Rootsi).

10. septembril kell 14 kaitseb Liis Sabre arstiteaduse erialal doktoritööd «Epidemiology of Traumatic Spinal Cord Injury in Estonia. Brain Activation in the Acute Phase of Traumatic Spinal Cord Injury» («Seljaajutraumade epidemioloogia Eestis. Peaaju aktivatsioonimuster seljaajutrauma ägedas faasis»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19–1006). Juhendajad prof Toomas Asser, dots Janika Kõrv ja dr Tiina Rekand (Haukelandi ülikooli haigla, Norra), oponent prof Jean-Jacques Wyndaele (Antwerpi ülikooli haigla, Belgia).

11. septembril kell 10 kaitseb Lauris Kaplinski bioinformaatika erialal doktoritööd «The Application of Oligonucleotide Hybridization Model for PCR and Microarray Optimization» («Oligonukleotiidide hübridisatsioonimudeli rakendamine PCR-i ja mikrokiipide optimeerimiseks»).  Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b–aud 105). Juhendaja prof Maido Remm, oponent teadur Aleksander Pozhitkov (Washingtoni ülikool, USA).

11. septembril kell 10.15 kaitseb Merli Pärnoja hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Patterns of Macrophyte Distribution and Productivity in Coastal Ecosystems: Effect of Abiotic and Biotic Forcing» («Elusa ja eluta keskkonna mõju rannikumere põhjataimestiku leviku- ja produktsioonimustritel»). Kaitsmine toimub aadressil Vanemuise 46–301. Juhendaja juhtivteadur Jonne Kotta, PhD, oponent Thomas Wernberg, PhD (Lääne-Austraalia ülikool, Austraalia).

12. septembril kell 16.15 kaitseb Mari Nõmmela kunstiajaloo erialal doktoritööd «Conflict Between the Style-Historical and Marxist Treatments in Voldemar Vaga's Writings on Art in the Second Half of the 20th Century» («Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Voldemar Vaga kunstiajalookirjutuses 20. sajandi II poolel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja emeriitprof Jaak Kangilaski, oponent dots Pertti Grönholm (Turu ülikool).

20. septembril 2013 kell 11 kaitseb Krista Lepik meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Governmentality and Cultural Participation in Estonian Public Knowledge Institutions» («Valitsemiskunst ja kultuuriosalus Eesti avalikes teadmusasutustes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Pille Pruulmann-Vengerfeldt, dots Nico Carpentier (Vrije ülikool, Belgia), oponent prof Fausto Colombo (Milano katoliiklik ülikool, Itaalia).

20. septembril kell 14.15 kaitseb Ivar Zekker keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Enrichment of Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria for Nitrogen Removal from Digester Effluent and Anammox Process Acceleration by Intermediate Compounds» («Anaeroobset ammoniumi oksüdatsiooniprotsessi läbiviivate bakterite rikastamine anaeroobse kääriti väljavoolu lämmastikurikka vädu käitlemiseks ning anammox protsessi kiirendamine protsessi vaheühenditega»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a–1019). Juhendaja teadur Taavo Tenno, PhD, oponent prof William Hogland, PhD (Linnaeusi ülikool, Rootsi).

25. septembril kell 10.15 kaitseb Anu Sarv semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Self-Reflection and Professional Identity of a University Teacher» («Õppejõu eneserefleksioon ja professionaalne identiteet»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Ülle Pärli ja dots Mari Karm, oponendid prof Jaan Valsiner, PhD (Aalborgi ülikool, Taani) ja prof Tiina Ann Kirss, PhD (Tallinna ülikool).

27. septembril kell 14 kaitseb Tõnu Margus bioinformaatika erialal doktoritööd «Distribution and Phylogeny of the Bacterial Translational GTPases and the Mqsr/YgiT Regulatory System» («Translatsiooniliste GTPaaside ja Mqsr/YqiT regulatoorse süsteemi levik ja fülogenees bakterites»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b–105). Juhendajad prof Maido Remm ja prof Tanel Tenson, oponent prof Charles G. Kurland (Lundi ülikool, Rootsi).

Jaga artiklit