Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali pälvisid 50. sünnipäeval õigusteaduskonna eraõiguse instituudi õiguse ajaloo lektor Toomas Anepaio ja rahandusosakonna raamatupidaja Auni Vardja.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna juhatajat, anorgaanilise keemia professorit Väino Sammelselga.

TÜ aumärgiga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna arheogeneetika professorit, akadeemik Richard Villemsit.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitdotsent Larissa Vassiltšenko, 60. sünnipäeval majandusteaduskonna ettevõttemajanduse instituudi raha ja panganduse dotsent Nadežda Ivanova, 50. sünnipäeval raamatukogu teenindusosakonna raamatukoguhoidja Anu Rjabinin ning 45. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi õppekorralduse spetsialist Elica Mateo Krikk; samuti arstiteaduskonna tervishoiu instituudi endine töötaja Eda Merisalu ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi insener Vladimir Tsubin.

Jaga artiklit