Veebruaris doktoritöö kaitsnud Diana Gabrielyani sõnul muutuvad inimeste ja pankade ootused eriti oluliseks äärmuslike majandussündmuste ja ebakindlate majandusolude korral.
FOTO: Andres Tennus

Värsked teadustööd: inflatsioonist taimehormoonideni

Doktoritööd

Veebruaris ja märtsis Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöödes uurisid noored teadlased lähemalt näiteks seoseid töö- ja eluasemeturu vahel, antibakteriaalse ravi tõhusust ning videomängude disaineri karjäärivõimalusi. Kõigi kaitstud töödega saab tutvuda ülikooli DSpace’is, kaitsmisele tulevaid väitekirju on võimalik lehitseda ülikooli raamatukogu lugemissaalis.

Sotsiaalteaduste valdkond

Diana Gabrielyan kaitses majandusteaduse alal doktoritööd „Essays on inflation, expectations and central bank communication“ („Esseed inflatsioonist, ootusest ja keskpanga kommunikatsioonist“).

Senise ja oodatava inflatsioonidünaamika hea mõistmine aitab keskpankadel teha teadlikke otsuseid. Doktoritöös analüüsiti inflatsioonieesmärkide seadmise raamistikus inflatsiooniootusi, keskpanga sõnumeid, leibkondade majanduslikke valikuid ja nende kolme nähtuse omavahelisi seoseid. Selleks võrreldi masinõppe ja traditsioonilisi ökonomeetrilisi meetodeid, analüüsiti meediakajastusi ning uuriti empiiriliselt reaktsiooni Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni reaktsioonifunktsiooni.

Juhendajad kaasprof Jaan Masso ja kaasprof Lenno Uusküla, oponendid Anita Suurlaht-Donaldson (Eesti Pank) ja kaasprof Vegard Høghaug Larsen (BI Norwegian Business School).

Anastasia Sinitsyna kaitses majandusteaduse alal doktoritööd „Links between segregation processes on the labour and housing markets: evidence from Finland“ („Seosed töö- ja eluasemeturu vahel Soome sisserändajate näitel“).

Doktoritöö raames tehtud uuringud näitasid, et inimeste sissetulekute ebavõrdsus ja elukohaerinevused olid suurimad liberaalsetes ning väikseimad sotsiaaldemokraatlikes heaolusüsteemides. Segregatsiooniprotsessid saavad alguse immigratsioonipoliitikast, mis suunab sisserändajad tööturu spetsiifilistesse segmentidesse, kust see kipub edasi kanduma ka eluasemeturule. Uussisserändajate lõimumine eluasemeturul sõltub muu hulgas keeleoskusest, kultuurilisest taustast ja võimalikust diskrimineerimisest.

Juhendajad prof Raul Eamets ja prof Tiit Tammaru, oponendid teadusdirektor Sampo Ruoppila (Turu Ülikool) ja kaasprof Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool).


Meditsiiniteaduste valdkond

Edgar Lipping kaitses arstiteaduse alal doktoritööd „Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy“ („Operatsioonijärgne antibakteriaalne ravi komplitseeritud apenditsiidi korral ja apendektoomia rasedatel“).

Kolmandikul patsientidest levib pärast pimesooleoperatsiooni põletik edasi kõhuõõnde. Kuna operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi kestuse suhtes puudus seni üksmeel, uuriti doktoritöös eri käsitlusviiside mõju patsientidele. Töö tulemused näitavad, et kõik senised käsitlusviisid toimivad samaväärselt, seega piisab lõhkenud pimesoolega vaid paarist operatsioonijärgsest antibiootikumitabletist. Lisaks selgus, et rasedatel on lõhkenud pimesoolt eemaldada võrdselt ohutu nii avatud kui ka kehasisese operatsiooniga.

Juhendajad prof Peep Talving, prof Urmas Lepner ja assistent Sten Saar, oponent prof Paulina Salminen (Turu Ülikool).


Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Sanni Färkkilä kaitses botaanika ja mükoloogia alal doktoritööd „Methods for studying plant-fungal interactions – reflecting on the old, the new and the upcoming“ („Taimede ja seente interaktsioonide uurimismeetodid: pilguheit minevikku, olevikku ja tulevikku“).

Doktoritöös uuriti, kas puudevahelise suhtlusvõrgustiku (ingl wood-wide-web) uurimiseks sobiks fluorestseeruvate nanoosakeste kasutamine. Kuigi mõned katsed olid paljulubavad, siis uus meetod võrgustiku uurimiseks vähemalt praegu veel ei sobi, sest nanoosakeste, seente ja mullaosakeste vastasmõju kohta on siiani väga vähe teada. Küll aga tuvastati eksperimentaalsete molekulaarsete meetoditega, kuidas võivad mullas elavad seened avaldada mõju puude konkurentsivõimele.

Juhendajad prof Leho Tedersoo, kaasprof Raivo Jaaniso ja kaasprof Uno Mäeorg, oponent prof Suzanne Simard (Briti Columbia Ülikool).

Ikechukwu Ofodile kaitses füüsikalise infotehnoloogia alal doktoritööd „Fault tolerant attitude control for nanosatellites: ESTCube-2 case“ („Veakindel asendikontrollisüsteem nanosatelliitidele ESTCube-2 näitel“).

Doktoritöös keskenduti ESTCube-2 satelliidi veakindla kontrollsüsteemi arendamisele, et katsetada maalähedasel orbiidil plasmapidurit. Selleks et luua veakindel süsteem, mis käsitleb vigu ja ebakorrapärasusi ilma vajaduseta neid ükshaaval tuvastada, pakuti välja integreeritud anti-windup’i (AW) tõrkekindel juhtsüsteem. Töös käsitleti kaht lahendust: mitme sisendi ja väljundiga ning ühe sisendi ja ühe või mitme väljundiga AW-kompensaatorit, mis vähendab arvutuskoormust ja lihtsustab kanali häälestamist.

Juhendajad prof Gholamreza Anbarjafari ja kaasprof Andris Slavinskis, oponent kaasprof Jaan Praks (Aalto Ülikool).

Anneli Samel kaitses biomeditsiini tehnoloogia alal doktoritööd „Unveiling the characteristics of cancer-testis antigen MAGEA10“ („Vähi-testise antigeen MAGEA10 omaduste paljastamine“).

Vähiravis on üks paljulubavamaid uusi lähenemisi immunoteraapia, milles on oluline koht erilistel valkudel, vähi-testise antigeenidel, mis vähirakkudes aktiveeruvad. Doktoritöös uuriti valku MAGEA10, mille puhul on täheldatud väga tugevaid immuunvastuseid. Leiti, et MAGEA valgud saavad rakust väljudes interakteeruda rakuvälise keskkonnaga ning seetõttu saaks neid kasutada ka vähi diagnostikas.

Juhendaja prof Reet Kurg, oponent prof Yegor Vassetzky (Gustave Roussy Instituut).

Raimond-Hendrik Tunnel kaitses informaatika alal doktoritööd „Video game design and development Bachelor’s curriculum for Estonia“ („Videomängude disaini ja arenduse bakalaureuseõppekava Eestile“).

Doktoritöös leiti, et videomängude disaineri karjääriks peab huvilisel olema mitmekülgne taust: tuleb osata juhtida projekti, mõista nii programmeerimist kui ka mängudisaini laiemalt ning osata kasutada mängumootoreid. Kindlasti tuleb kasuks ka portfoolio omaloodud mängudega. Just sellise pädevusega asjatundjate koolitamiseks loodi doktoritöö raames Eestisse sobiv bakalaureuseõppekava plaan ja õppekava väljatöötamise põhimõtted.

Juhendaja kaasprof Ulrich Norbisrath, oponendid kaasprof Martin Sillaots (Tallinna Ülikool) ja prof Jessica Bayliss (Rochesteri Tehnikainstituut).

Sainan Wang kaitses biomeditsiini tehnoloogia alal doktoritööd „Structure-guided insights into the functions of CHIKV nsP2“ („Struktuuripõhine vaade CHIKV nsP2 valgu funktsioonidele“).

Viimase 20 aasta jooksul on Chikungunya viirus (CHIKV) põhjustanud miljoneid nakkusjuhtumeid enam kui 50 riigis. Kuna litsentseeritud ravimid CHIKV põhjustatud haiguse raviks puuduvad, uuriti doktoritöös nsP2 valgu struktuuri, et mõista paremini selle funktsioone viiruse replikatsioonis. Muu hulgas tuvastati mitu moodust, kuidas muuta viirus paljunemisvõimetuks ja see inaktiveerida või toetada mutantse CHIKV replikatsiooni nii imetajate kui ka putukate rakkudes.

Juhendaja prof Andres Merits, oponent kaasprof Kenneth A. Stapleford (New Yorgi Ülikool).

Olena Zamora kaitses biomeditsiini tehnoloogia alal doktoritööd „Impacts of plant hormones on controlling stomatal conductance“ („Taimehormoonide mõju õhulõhede juhtivusele“).

Taimede õhulõhed reageerivad muutustele valguses, õhuniiskuses, õhu CO2-sisalduses, aga ka kokkupuutele osooni, patogeenide ja taimehormoonidega. Doktoritöös leiti, et lisaks tuntud taimehormoonile abstsiishappele mõjutavad õhulõhede juhtivust ka jasmoonhape, salitsüülhape ja etüleen. Need mõjutavad õhulõhede reageerimist nii mõningatele keskkonnateguritele kui ka abstsiishappele endale, kusjuures veel ühed taimehormoonid strigolaktoonid kontrollivad õhulõhede juhtivust abstsiishappest sõltumatult.

Juhendajad prof Hannes Kollist ja kaasprof Dmitry Yarmolinsky, oponent prof Heribert Hirt (Kuningas Abdullahi Teadus- ja Tehnikaülikool).

Jaga artiklit