Tiit-Rein Viitso (4.3.1938 – 2.12.2022)

In memoriam

2. detsembril lahkus meie hulgast emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso, pikaajaline läänemeresoome keelte ajaloo ja fonoloogia uurija.

Tiit-Rein Viitso lõpetas Tartu Ülikooli 1961. aastal. Peale seda oli ta tollase TA Keele ja Kirjanduse Instituudi (praegu Eesti Keele Instituut) aspirant. Ta kaitses kandidaaditöö äänisvepsa murdest 1966. aastal. Doktoritöö kirjutas ta läänemeresoome keelte võrdlevast fonoloogiast ning kaitses selle 1983. aastal. Ta on töötanud Tartu Ülikooli arvutuskeskuses 1965–1973, Keele ja Kirjanduse Instituudis 1973–1993 vanemteaduri ja hiljem juhtivteadurina, 1991–1993 Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis erakorralise professorina ja 1993–2003 läänemeresoome keelte professorina.

Tiit-Rein Viitso peamine huviala on olnud läänemeresoome keeled, nende ajalugu, häälikuline süsteem ning selle kujunemine. Ta on tegelnud enamiku läänemeresoome keeltega, aga ka paljude muude keeltega: uurinud kaugemaid sugulaskeeli, kuid ka näiteks Siberi ja Põhja-Ameerika põliskeeli. Ta on kirjutanud entsüklopeediatesse hulgaliselt ülevaateid väga erinevatest maailma keeltest.

Tiit-Rein Viitso on põhjalikult käsitlenud ka eesti keele fonoloogia ja morfofonoloogia küsimusi ning kirjutanud kaalukaid uurimusi eesti keele ajaloost. Tema lemmikkeel oli eesti keele kõrval aga liivi keel, mille talletamise, uurimise ja õpetamisega tegeles ta veel kuni viimase ajani; ta oli kindlasti parimaid liivi keele tundjaid maailmas ja õpetas seda keelt nii tänasele liivi kogukonnale kui ka praegustele liivi keele uurijatele.

Tiit-Rein Viitso on täitnud ka mitmeid muid ülesandeid, näiteks olnud Emakeele Seltsi esimees 1993–1997, ajakirja Linguistica Uralica peatoimetaja ja paljude väljaannete toimetuskolleegiumi liige ning Liivi Sõprade Seltsi esimees. Tema tööd on tunnustatud Valgetähe V klassi ordeniga, Tartu Ülikooli suure medaliga, Eesti Teaduste Akadeemia Paul Ariste medaliga. 2011. aastal sai ta F.J. Wiedemanni keeleauhinna. Liivi keele alase tegevuse eest valiti ta 2006. aastal Läti Ülikooli audoktoriks ning 2012. aastal autasustati Läti Vabariigi Tunnustusristi (Atzinības krusts) 4. klassi ordeniga.

Töökaaslastele oli Tiit-Rein Viitso südamlik ja soe kolleeg, kes oli täis entsüklopeedilisi teadmisi ja krutskiga nalju. Kunagise spordimehena püsis ta suurepärases vormis kõrge eani ja Jakobi mäelt alla koosolekutele tõtates näitas kõigile samas suunas liikujaile kandu. Õpilaste rõõmuks täitis ta vahel ka hajameelse professori tänuväärset rolli. Ta oli tore kaaslane välitöödel ja Liivi Sõprade Seltsi väljasõitudel.

Mälestame kallist Tiit-Reinu ja tunneme kaasa omastele.

Tiit-Rein Viitso ärasaatmine toimub laupäeval, 10. detsembril kell 10 Tartu Pauluse kirikust, sellele järgneb matus Raadi kalmistul.

Kolleegid Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit