TÜ arendusprorektor Erik Puura.
FOTO: Jüri Luht

Kas teadlase ja ettevõtja rolli saab ühitada?

Essee

Vägagi sageli öeldakse teadlastele: te peate kaitsma oma intellektuaalomandit. Selline kohustus või eesmärgipüstitus ei näita aga kogu pilti. Jah, ülikoolis on intellektuaalomandi käsitlemise kord, mis kahtlemata peab olemas olema, kuid tarvis on silmas pidada ka suuremaid eesmärke.

Me kõik ju soovime, et Eesti majandus areneks. Ka teadlastel on selle saavutamisel väga oluline roll. Ülikool aitab sadu Eesti ettevõtteid ja on ise loomas kümneid uusi ettevõtteid.

Mäletan, et oma doktoritööd kirjutades olin liiga tagasihoidlik, kinni tähtaegades ja publitseerimisvajaduses, ning kohe kindlasti ei osanud ma oma töö ühiskondlikku ja praktilist tähtsust lahti mõtestada. Alles hiljem selgus, et saadud tulemustega õnnestus ära hoida võimalikke põlenguid Maardu fosforiidikarjääri alal ning isegi rajada karjääri territooriumile prügila. Seega võib nüüd, 20 aastat hiljem, kindlalt öelda, et isesüttimiskindel tehnoloogia töötab.

Eesti majanduse edendamise kõrval on aga üks veel suurem soov: et kogu maailm areneks. Kui minu hea kolleeg Mart Ustav alustas ettevõtlusega, siis üldse mitte selleks, et äri teha, vaid eesmärgiga hoida tulevikus ära terviseprobleeme, mille all kannatas talle lähedane inimene.

Eesmärk olgu muuta maailm paremaks

Oleme liiga kinni mõtteviisis, et teadus ja ettevõtlus on valikute küsimus. Ma arvan, et see ettevõtlus, mille arengut ülikool peaks toetama, kannab endas sama eesmärki mis teadus: muuta maailma paremaks ja lahendada ühiskonnas tekkivaid probleeme. Näiteks ei allkirjastaks ma ülikooli nimel koostöölepingut, mille eesmärk on aidata kasiinofirmal klientide sõltuvust suurendada.

Seega võiks iga teadlane ja doktorant, aga miks mitte ka juba bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilane oma uurimistööd tehes lahti mõtestada, missugust kasu ühiskond ja majandus tema tööst võiksid saada. Loomulikult on väga suure osa teadlaste uurimistööde puhul need võimalused juba planeerimisstaadiumis käsitlust leidnud, kuid ehk saab mõelda veelgi laiemalt ja suuremalt?

Kui hästi on ühitatavad teadlase ja ettevõtja rollid? Jällegi ei maksa kinni olla stereotüüpides. Tänapäeva teadlane on paraku otsekui rahastamisturgudel seilav ettevõtja: taotlused, projektid, aruanded, uued taotlused, uued projektid, uued aruanded … Ometi on ühed teadlased projektide taotlemisel edukamad kui teised. Tuleb läbi hammustada, mida rahastaja ootab ja kuidas hindamiskriteeriumide järgi kõige rohkem punkte koguda.

Senised teadustulemused on sealjuures väga olulised, aga mitte ainult. Ideede originaalsus, värskus, kaasaegsus ja multidistsiplinaarsus on sageli samuti tähtsad. Ning parim kinnitus originaalsusele on projekti suunatav unikaalne kaasavara, mida tõestatult ei ole kellelgi teisel.

Mängu tuleb intellektuaalomand

Just siin tuleb mängu keeruline sõna intellektuaalomand, mis ei tähenda lihtsalt mõnd ideed kellegi peas, vaid on õiguslik termin. See tähendab, et inimene on oma töö käigus loonud näiteks leiutise, andmebaasi või algoritmi, või on tema valduses seni avaldamata oskusteave, mida ei pruugi olla mitte kellelgi teisel.

Et tegemist oleks intellektuaalomandiga, peab loodu olema kirja pandud paberile või salvestatud andmekandjale. Kui leiutiste puhul on ette näidata ka intellektuaalomandi õiguslik kaitse patenditaotluste ja patentidena, siis seda tugevam on projekti unikaalsuse aspekt.

Majandusarengu seisukohalt on ülikooli intellektuaalomandil mõte siis, kui see õnnestub võimalikult kiiresti suunata ettevõtlusse; originaalsusel ja unikaalsusel põhinev konkurentsieelis on siis juba ettevõttel. Ettevõtte jaoks on patendiportfellil mitmene ülesanne: omada teiste ettevõtete ees konkurentsieelist, vajaduse korral end kaitsta ja ka teisi rünnata. Ülikooli puhul annab patendiportfell aga märku, et siin tehakse ettevõtlusega seoses midagi asjalikku.

Teadustulemuste puhul tuleb otsustada, kas need kiiresti publitseerida, taotleda patendikaitset, hoida kõik salajas ja suunata need ettevõtluskoostöösse või luua uus ettevõte. Kunagi ei ole üht ainuvõimalikku mudelit, aga mida paremini on teadlane kursis ettevõtluse kaudu tulu teenimise võimalustega, seda pädevamad on tehtavad otsused.

Ülikool on viimastel aastatel loonud mitmeid programme, et ettevõtlusaktiivsust suurendada. Eksperimentaalarenduse meede võimaldab ideid edasi arendada ning need prototüüpideks kujundada. Hargettevõtete programm aitab luua uusi ettevõtteid. Ülikoolile kuuluv ettevõte UniTartu Ventures OÜ tegeleb ülikooli intellektuaalomandi suunamisega uutesse ettevõtetesse. Kõikidel juhtudel peavad lahenduse leidma ka võimalikud huvide konfliktid.


Leiutised, patendid, ettevõtlus Tartu Ülikoolis 

  • Tartu Ülikooli teadlased teatasid 2021. aastal 20 uuest potentsiaalsest leiutisest.
  • Kokku on TÜ portfellis 27 kaitstavat leiutist, mille kaitseks on väljastatud 54 patenti ja sisse antud 38 uut patenditaotlust.
  • TÜ investeeris 2021. aastal 171 000 eurot intellektuaalomandi kaitsesse ja 500 000 eurot eksperimentaalarendusse.
  • Kaitstud leiutised on olnud aluseks 5,9 miljoni euro väärtuses uute teadus- ja arendusprojektide taotlustele. Leiutiste põhjal käimas olevate projektide eelarve oli 2021. aastal 2 390 000 eurot.
  • TÜ teadlased on intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel aina aktiivsemad. 2021. aastal alustas hargettevõtete programmis oma teadusmahuka iduettevõtte idee elluviimist 20 meeskonda. Viis neist liikus edasi inkubaatoritesse või turule. TÜ hargettevõtete programmi edukalt lõpetanud ettevõte UpCatalyst toodi Eesti 2021. aasta start-up-auhindade galal esile ühena kolmest olulisemast turumuutjast (kategooria „The Big Bang of 2021“).
  • TÜ teadlaste teadusmahukad iduettevõtted kaasasid 2021. aastal üle 2 miljoni euro erainvestorite raha.
  • Hinnanguline litsentsitulu (kaitstud leiutistelt ja oskusteabelt kokku) on 112 000 eurot.

Erik Puura

TÜ arendusprorektor

Jaga artiklit