EMBL-i kesksed andmearhiivid ja teenused tagavad, et maailma eri paigus loodud teadustulemusi saavad kasutada kõik.
FOTO: Pixabay.com

EMBL hõlbustab üleilmsete sõlmküsimuste lahendamist eluteaduste vallas

Teadus

Novembri lõpus võttis Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) nõukogu vastu Eesti taotluse astuda organisatsiooni täisliikmeks. Liitumise lõplik kinnitamine avab meie teadlastele uusi võimalusi rahvusvaheliseks tipptasemel teaduskoostööks.

EMBL on maailma üks juhtivaid eluteaduste valdkonna teaduskeskusi, mille uurimisüksused paiknevad mitmes Euroopa riigis. Lisaks maailmatasemel uurimistööle võimaldab EMBL oma liikmesriikide teadlastel kasutada tipptasemel laboriaparatuuri ning tagab neile ligipääsu mahukatele teadusandmebaasidele.

Mis on EMBL?

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on maailma juhtivaid molekulaarbioloogia valdkonna teadustaristu organisatsioone, mis on asutatud 45 aastat tagasi. Praeguseks on sellega ühinenud 27 riiki.

EMBL tegutseb kuues asukohas:

  • Heidelberg – peakorter;
  • Hinxton (Cambridge’i lähistel) – bioinformaatika, st EMBL-EBI;
  • Grenoble – struktuuribioloogia, mõõteaparatuuri arendus ja sellega seotud teenused;
  • Barcelona – kudede bioloogia ja haiguste modelleerimine;
  • Hamburg – struktuuri- ja infektsioonibioloogia ja nendega seotud teenused;
  • Rooma – epigeneetika ja neurobioloogia.

Allikas: EMBL.org

Paljud EMBL-i pakutavad teenused on avatud või arendatud koos tippettevõtetega. Kasu saavad neist nii suured farmaatsiafirmad kui ka väikesed biotehnoloogiaettevõtted. Näiteks haldab EMBL üht suurimat keemiliste molekulide andmepanka, mis võiks huvi pakkuda ettevõtetele, kes töötavad välja uusi keemilisi aineid ja materjale.

Samuti arendatakse ja hallatakse erinevaid DNA, valkude, bioloogiliste radade jm andmebaase ning nende põhjal loodud teenuseid. Näiteks põllumajandusloomade ja ‑taimede geenipangad annaksid huvitavaid arendusvõimalusi põllumajandusbioloogia valdkonna ettevõtetele.

Teadustöö kõrval avab EMBL seega uusi väljavaateid ka Eesti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sest pakub võimalust sõlmida otsekontakte võrgustikku kuuluvate juhtivate tööstusettevõtetega.

Teadusandmete liikumise eeldus

Eesti on üks viimaseid Euroopa Liidu riike, kes EMBL-iga liitub. EMBL-i nõukogu Eesti delegaat, Tartu Ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo peab liitumist väga oluliseks sammuks. „See avab uusi võimalusi Eesti teadlaste isiklikule arengule, teaduse rahvusvahelistumisele ning uutele koostööprojektidele. Juba praegu kasutab suurem osa Eesti eluteadlastest EMBL-i esinduslikke andmebaase, nüüd lisandub ka parem ligipääs laboritehnoloogiale ja teadlaste võrgustikule,“ selgitas Vilo.

EMBL-i üks suuremaid väärtusi on teadustöö laiendamine kitsamatelt kohalikelt uurimisteemadelt üleilmsesse mõõtkavasse. Kesksed andmearhiivid ja teenused tagavad, et maailma eri paigus loodud teadustulemusi saavad kasutada kõik. See omakorda võimaldab näha terviklikumat pilti maailma tippteadusest.

„Näiteks avalikustati hiljuti kõikide inimese valkude struktuuri ennustused, mille arvutasid välja EMBL-i bioinformaatikateadlased koostöös maailma ühe juhtiva tehisintellektiettevõttega Deep Mind. Saadud info võimaldab kontrollida uusi hüpoteese näiteks terviklike bioloogiliste protsesside kontekstis või võrrelda ravimikandidaatide ja valkude vahelisi võimalikke interaktsioone,“ rääkis Vilo.

EMBL-i teadustaristu asub üle Euroopa kuues kohas. Neist kõige suurem ja olulisem on Suurbritannias Cambridge’i lähedal paiknev Euroopa Bioinformaatika Instituut (EMBL-EBI). TÜ teadlastel on sellega tihedam koostöö ennekõike seoses erinevate -oomikate, inimgeneetika ja personaalmeditsiini andmetega.

Ka Euroopa bioinformaatikavõrgustiku ELIXIR keskus paikneb just EMBL-EBI-s. Hiljuti valis TÜ oma audoktoriks EBI kaasdirektori ja EMBL-i asedirektori Ewan Birney, kellel on olnud andmeanalüüsi koordineerijana juhtroll näiteks inimese DNA sekveneerimise projektides.

Molekulidest ökosüsteemideni

EMBL-i töö lähtub temaatilistest katusprogrammidest. Järgmise viie aasta uurimistöö keskseid teemasid kujundab raamistik „Molekulidest ökosüsteemideni“. See on esimene üleeuroopaline maailma elukeskkonda ja inimest käsitlev molekulaarbioloogia teadusprogramm, mille eesmärk on mõista elu tervikuna selle loomulikus olekus.

Molekulaarbioloogia, mis lähtub DNA-st ja RNA-st, valkudest ja teistest molekulidest, on kogu meie planeedi elu alus. Seetõttu puudutab EMBL meid otseselt üle kogu bioloogiaspektri, alates nii inimese kui ka mudelorganismide uurimisest ning lõpetades biotehnoloogia, ravimitööstuse, põllumajanduse ja keskkonnauuringutega.

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi direktori, molekulaarse ökoloogia professori Maarja Öpiku sõnul avab EMBL-i programm huvitavaid võimalusi mitmetele TÜ teadusrühmadele.

„Meil on väga väärtuslik teadmus näiteks elurikkuse funktsionaalsuse mustrite ja nende dünaamika uurimises. Meie mullabakterite ja -seente uurijad on omas valdkonnas maailma tipud. Rakendades globaalseid proovide kogumise meetodeid ning suuremahulist DNA- ja molekulaarbioloogilist analüüsi, sh meie uurimisrühmade loodud andmebaase ning analüütilisi meetodeid, oleks nende uurimisvaldkondade edasiarendamisel EMBL-i koostööst võita nii Eesti kui ka EMBL-i teadusrühmadel,“ rääkis Öpik.

Eesti on olnud alates 2019. aasta suvest EMBL-i kandideeriv vaatlejaliige. See n-ö prooviperiood on andnud võimaluse osaleda organisatsiooni juhtimismudelis ja saada paremini osa pakutavatest võimalustest.

Näiteks on TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo ja molekulaarse ökoloogia kaasprofessor Mohammad Bahram korraldanud selle aja jooksul koostöös EMBL-i Heidelbergi uurimiskeskuse juhi Peer Borki töörühmaga maailma esimese üleilmse mulla metagenoomika uuringu. See tõi selgust mullabakterite ja -seente omavahelisse olelusvõitlusesse ning nende leviku piirkondlikesse erisustesse.

Uuringu tegi ainulaadseks nii selle haare (kokku analüüsiti 58 000 mullaproovi, mis olid pärit 1450 kohast üle maailma) kui ka lähenemisviis (seente ja bakterite koosesinemisele polnud varem tähelepanu pööratud). Uurimistulemused avaldati ajakirjas Nature. Kõik see sai võimalikuks tänu laialdasele koostööle molekulaarsete uurimismeetodite ja EMBL-i andmestike kasutamisel.

Teadlaskarjääri hüppelaud

Teadustaristu võimaluste avardamise kõrval on EMBL-il tähtis roll ka noorte teadlaste koolitamisel. See toimub doktoriõppe ja järeldoktorantuuri kaudu, kuid teadlastel on võimalus EMBL-is töötada ka pikemalt, kuni üheksa aastat. Sellise roteerumise eesmärk on soodustada teadlaste sidemete loomist teiste valdkonna tippudega.

Need sidemed ja kogemused hõlbustavad teaduskoostööd ka pärast kodumaale naasmist. EMBL-is on töötanud näiteks professorid Andres Metspalu ja Jaak Vilo, kelle rahvusvahelise võrgustiku kujunemisele on see väga palju kaasa aidanud. Jaak Vilo sõnul võimaldab Eesti täisliikmeks saamine meie noorteadlastel sellist võimalust tulevikus veelgi rohkem kasutada.

EMBL-i teadustööd rahastavad liikmesriigid. Organisatsiooniga on seotud tippteadlaste kogu (EMBO), mille eesmärk on toetada andekaid noori teadlasi nende karjääri kujunemisel. Näiteks hindavad EMBO-sse kuuluvad tippteadlased EMBO väljaantava uute uurimisrühmade loomiseks mõeldud grandi taotlusi. See toetus on mõeldud välisülikoolist koduriiki tagasi pöörduvatele noorteadlastele, kes sooviksid asutada oma uurimisrühma ja labori ning panna sellega aluse uuele teadussuunale.

Eestis on üks sel moel tagasi pöördunud teadlasi TÜ genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, kes uurib inimese mikrobioomi ja tervise vahelisi seoseid. Org sai EMBO-lt nn töörühma rajamise toetuse kolme aasta eest, pärast California Ülikoolis lõppenud järeldoktorantuuri. Peale rahalise toetuse käib grandiga kaasas terve koolituste pakett, millega arendatakse teadusrühma juhi üldisi juhtimisoskusi, aga milles pööratakse tähelepanu ka näiteks sellele, kuidas pandeemia ajal oma uurimistööd korraldada või mil moel ületada naisteadlase teele kerkivaid karisid.

„Hindan sellist tuge väga kõrgelt. Sageli on just väiksemates riikides probleem, et mingi kitsama uurimisteemaga tegelev teadlane on üsna üksi. Teadus on aga kollektiivne looming ja võimalus saada oma tööle vahetut tagasisidet sama eriala tippudelt on hindamatu väärtus. EMBL-is on maailma silmapaistvaimad uurimisgrupid, kes uurivad nii mikrobioomi andmeid kui ka analüüsimeetodeid, samuti mikrobioomi ja ravimite omavahelisi suhteid. Ligipääs sellistele võrgustikele on suur väärtus,“ rääkis Org.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna nõuniku Toivo Räime sõnul on EMBL-i täisliikmeks saamine tunnustus Eestis tehtavale teadustööle. „See on kvaliteedimärk, mis näitab, et oleme tippteaduse liigasse oodatud,“ ütles Räim. Liitumise lõplik vormistamine seisab veel ees. Selleks peavad nii valitsus kui ka Riigikogu heaks kiitma Eesti ühinemise Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi aluslepinguga. Räim avaldas lootust, et see saab teoks järgmisel aastal.

Piret Ehrenpreis

TÜ teaduskommunikatsiooni nõunik

Jaga artiklit