Doktoritööd

Doktoritööd

5. veebruaril kaitses Maarja Bussov füüsika erialal doktoritööd „Clustering Analysis for Astrophysical Structures“ („Astrofüüsikaliste struktuuride uurimine klasteranalüüsi meetoditega“). Juhendajad prof Elmo Tempel ja prof Radu S. Stoica (Lorraine’i Ülikool), oponent Pekka Heinämäki (Turu Ülikool).

16. veebruaril kell 11.00 kaitseb Olena Nedozhogina meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd „Identity construction of Russian-speaking Ukrainians after 2013-2014“ („Venekeelsete ukrainlaste identiteediloome pärast 2013.–2014. aasta sündmusi“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent Joanna Szostek (Glasgow’ Ülikool).

19. veebruaril kell 12.15 kaitseb Ljubov Jaanuska informaatika erialal doktoritööd „Haar Wavelet Method for Vibration Analysis of Beams and Parameter Quantification“ („Haari lainikute meetod omavõnkumiste analüüsiks ja parameetrite määramiseks“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja külalisdots Helle Hein, oponendid prof Eduard Petlenkov (Tallinna Tehnikaülikool) ja kaasprof Jānis Šliseris (Riia Tehnikaülikool).

Jaga artiklit