Jõulutaat on meie poole teel.
Illustratsioon: Pixabay.com

Jõulusoovid

Kolumn

Aune Valk, õppeprorektor

Aune Valk; FOTO: Jüri Luht

Koroonaaeg on toonud ülikoolile ja õppimisele kaasa nii halbu kui ka häid asju. Oleme aru saanud, kui väärtuslik on silmast silma kokkusaamine, ning sügisel on tänu sellele olnud auditooriumides rohkem üliõpilasi kohal. Paljud õppejõud on avastanud e-õppe võimalusi ja paljud ained on saanud parema e-toe. Üks kevadest saadud õppetund on kindlasti see, et nii tehnoloogia kasutamise raskustega, uute meetodite õppimisega kui ka eraldatusest ja suurest töökoormusest tekkinud vaimse pingega toimetulekuks on tähtis väikeses ringis suhtlus ja üksteiselt õppimine, olgu siis kolleegide või üliõpilaste vahel. Kiita on saanud need õppejõud ja programmijuhid, kes selliseid kokkusaamisi korraldasid. Koosolemine, olgu või virtuaalne, on abiks.

Mulle endale oli kevadise kogemuse juures kõige raskem just eraldatus inimestest. Koosolekuid, tööd ja infovahetust oli palju, aga koosolemist vähe. Kui nüüd peaksid tulema uuesti piirangud kas õppes, tööl või mujal, siis tahan kindlasti hoida kasvõi piiratud ringi inimesi, kellega koos olla. Ja see ongi minu jõulusoov: vähem koosolekuid ja rohkem koosolemist! Loodan väga, et saame seda luksust endale lubada.

Alexandra Milyakina, semiootika nooremteadur

Alexandra Milyakina; FOTO: erakogu

Ma soovin, et kõik hoiaksid kinni sellest, mida nad armastavad ja eriliseks peavad, hoolimata teiste arvamusest. See on ainus asi, mis loeb.

Juko-Mart Kõlar, Viljandi kultuuriakadeemia direktor

Juko-Mart Kõlar; FOTO: Andres Tennus

Igas aastas leidub midagi meenutamisväärset, kuid peagi lõppev aasta 2020 on kindlasti väga eristuv ja jääb meelde kõike muud kui tavalisena.

Mida sellest aastast kaasa võtta? Üks on kindlasti tõdemus, et keegi ei suuda ootamatusi vältida ja nendega seotud raskuste eest kõrvale põigata. Tuleb olla paindlik ja kohanemisvõimeline, eriti tänapäeva maailmas, kus oleme üksteisega ühendatud rohkem kui eales varem.

Kevadel selgus, et virtuaalne ühendatus, mis meie elu niivõrd mugavaks teeb, ei ole ikkagi see. Vajame vahetut suhtlust, üksteisega päriselt koos olemist. Seega soovin, et igaüks leiaks jõuluajal võimaluse veeta aega oma lähedastega, kogeda jõulude tõelist tähendust ja koguda koosolemisest jõudu uueks aastaks, mis on loodetavasti täis üksnes toredaid väljakutseid.

Rahulikke ja rõõmsaid jõule!

Joanna Kurvits, võrgustiku „Ole rohkem“ tegevjuht

Joanna Kurvits; FOTO: Andres Tennus

Möödaminev aasta on olnud raske. Uus ja tundmatu viirus on lisaks füüsilise tervise ohustamisele toonud kaasa palju stressi ja ärevust, mis on koormaks meie vaimsele tervisele. Soovin, et terve ülikoolipere jõulud mööduksid puhates ja õnnelikult. Ole rohkem terve!

Martin Noorkõiv, meedia ja kommunikatsiooni doktorant

Martin Noorkõiv; FOTO: erakogu

2020. aasta on olnud raske. Eelmistest jõuludest tundub olevat möödas palju rohkem aega kui vaid üks aasta. Pandeemia on seganud (ülikooli)elu pea igast küljest, kliimamuutused on üle planeedi tempot kiirendamas ja maailma poliitilised süsteemid rappuvad muutuste tuultes. Ent meie ülikool on näinud kõike: sõdu, haigusi, nälga, erinevaid riigikordi. Oleme kõik üle elanud, sest tõeotsingutel on läbi aegade olnud eriline koht inimhinges.

Leiutiste ja majanduskasvu kõrval on teadus alati pakkunud lohutust ja kosutust neile, kes tema maitset on tundma õppinud. Tartus on aastasadu püsinud üks akadeemiline pühakoht, pakkumas uudishimulikele hingedele kaitsvat varjualust maailma muutuste lõhkuvate lainete eest. Rasketel aegadel on eriti oluline seda märgata, väärtustada ja hoida.

Hoidkem üksteist ja hoidkem oma ülikooli. Rahulikku ja kosutavat pühadeaega!

Galerii: 

Jaga artiklit