Kaitsmised

Doktoritööd

30. jaanuaril kell 10 kaitses Vitali Grozovski keemia erialal doktoritööd «Adsorption of Organic Molecules at Single Crystal Electrodes Studied by in Situ STM Method» («Orgaaniliste ühendite adsorptsiooni uurimine monokristalsetel elektroodidel in situ STM meetodiga»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendajad
prof Enn Lust ja Silvar Kallip, oponent
prof Antonio Rodes (Alicante ülikool, Hispaania).

 

7. veebruaril kell 16.15 kaitseb Helen Rohtmets-Aasa ajaloo erialal doktoritööd «Immigration Policy of the Republic of Estonia in 1920–1923» («Eesti Vabariigi sisserändepoliitika aastatel 1920–1923»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent dots Kari Alenius (Oulu ülikool, Soome)

 

14. veebruaril kell 10.15 kaitseb Kaupo Voormansik füüsika erialal doktoritööd «X-band Synthetic Aperture Radar Applications for Environmental Monitoring» («X-laineala tehisava-radari rakendused keskkonnakaugseireks»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad dots Mart Noorma ja prof Rein Rõõm, oponendid
Liis Sipelgas (Tallinna tehnikaülikool) ja
Laurent Ferro-Famil (Rennes'i ülikool, Prantsusmaa).

 

18. veebruaril kell 10 kaitseb Maie Kiisel meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Problems of Critical Analysis of Communication of Environmental Issues and Risks» («Keskkonnaprobleemide ja -riskide kommunikatsiooni kriitilise analüüsi probleeme»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent prof Pekka Sulkunen (Helsingi ülikool, Soome).

 

25. veebruaril kell 12.15 kaitseb Carolina Murd psühholoogia erialal doktoritööd «Mechanisms of Processing Visual Motion Information: Psychophysical, Bioelectrical and Transcranial Magnetic Stimulation Investigations» («Visuaalse liikumisinformatiooni töötlusmehhanismid: Psühhofüüsikalised, bioelektrilised ja transkraniaalse magnetstimulatsiooni uurimused»). Kaitsmine toimub sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogu saalis. Juhendajad
prof Talis Bachmann ja vanemteadur Kairi Kreegipuu, oponent prof Jochen Müsseler (RWTH Aacheni ülikool, Saksamaa).

 

28. veebruaril kell 12.15 kaitseb Helen Vellau zooloogia erialal doktoritööd «Reaction Norms for Size and Age at Maturity in Insects: Rules and Exceptions» («Kehasuurust ja kasvamiseks kulunud aega siduvad reaktsiooninormid putukatel: reeglid ja erandid»). Kaitsmine toimub loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (Vanemuine 46–301). Juhendaja prof Toomas Tammaru, oponent Magne Freiberg (Uppsala ülikool, Rootsi).

 

28. veebruaril kell 14 kaitseb Anne Kleinberg arstiteaduse erialal doktoritööd «Major Depression in Estonia: Prevalence, Associated Factors, And Use of Health Services» («Depressioon Eestis: levimus, seotud tegurid ja tervishoiuteenuste kasutamine»). Kaitsmine toimub Biomedicumis (Ravila 19–1038). Juhendajad prof Veiko Vasar ja dots Anu Aluoja, oponent prof Raimo Salokangas (Turu ülikool, Soome). 

Jaga artiklit