Doktoritööd

Doktoritööd

12. mail kell 15.00 kaitseb Hardo Lilleväli neuroteaduse erialal doktoritööd „Hyperphenylalaninaemias and neurophysiological disorders associated with the condition“ („Hüperfenüülalanineemiad ja seotud neurofüsioloogilised häired“). Juhendajad prof Katrin Õunap ja Kersti Lilleväli, oponent prof Johannes Zschocke (Innsbrucki Meditsiiniülikool, Austria).

13. mail kell 13.00 kaitseb Helen Zirnask arstiteaduse erialal doktoritööd „Luteinizing hormone (LH) receptor expression in the penis and its possible role in pathogenesis of erectile disturbances“ („Luteiniseeriva hormooni (LH) retseptori esinemine peenises ja selle võimalik roll erektsioonihäirete patogeneesis“). Juhendajad Kersti Kokk ja Pasi Pöllänen (Helsingi Ülikool, Soome), oponent prof Esko Veräjänkorva (Turu Ülikool, Soome).

22. mail kell 10.00 kaitseb Roman Balõtšev neuroteaduse erialal doktoritööd „Interaction between the immune and metabolic systems in different stages of schizophrenia spectrum disorders“ („Immuun- ja metaboolse süsteemi vastastikune mõju skisofreeniaspektri häire erinevates staadiumides“). Juhendajad Liina Haring, prof Eero Vasar, prof Mihkel Zilmer ja Kati Koido, oponent prof Tiina Rekand (Haukelandi Ülikooli haigla, Norra; Göteborgi Ülikool, Rootsi).

22. mail kell 14.15 kaitseb Kadri Toome arstiteaduse erialal doktoritööd „Homing peptides for targeting of brain diseases“ („Sihtmärk-peptiidide kasutamine ajuhaiguste ravis“). Juhendaja prof Tambet Teesalu, oponent Cornelis F.M. Sier (Leideni Ülikool, Holland).

Jaga artiklit