Teated

Teated

Veebruaris TÜ aulas: 4. veebruaril kell 12 lahtiste uste päev Tartumaa 9. klasside õpilastele; 8. veebruaril kell 16 ansamblite võistulaulmise «Tuljak» lõppkontsert ja pidulik lõputseremoonia; 12. veebruaril kell 16.15 vabade kunstide prof Arvo Pärdi «Sõna ja muusika» seminar; 20. veebruaril kell 18 Brandon University Chamber Choir (Kanada) ja Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori kontsert; 21. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi 96. aastapäeva kontsertaktus.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 3. veebruaril kell 16 käsitööring; 4. veebruaril kell 13 lauluring; 5. veebruaril kell 14 arstide klubi: 6. veebruaril ülikooli spordipäev (registreerimine Vitaes); 12. veebruaril kell 14 Tamara Jansoni loeng alternatiivmeditsiinist (Raeplats 12); 17. veebruaril kell 16 põltsamaalaste klubi; 18. veebruaril kell 11 elulooring, kell 13 lauluklubi; 20. veebruaril kell 11 humanitaarklubi; 27. veebruaril kell 15 keemikute klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 12. veebruaril esineb Evelin Arust ettekandega «Ene Mihkelsoni varasem luule – retseptsioon ja tekstianalüüs» ja 26. veebruaril esineb Kalle Kasemaa ettekandega «Araabia tekstide tõlkimisest». Kõnekoosolekud toimuvad kell 16.15 Lossi 3–427. Kõik huvilised on oodatud. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

12. veebruaril kell 10 toimub haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis uuringu «Eurostudent V Eesti» tutvustus. Eurostudent on üleeuroopaline üliõpilaste seas korraldatav uuring, millega kogutakse ühtse metoodika alusel võrdlevaid andmeid üliõpilaste erialavaliku, elutingimuste, ajakasutuse, sissetulekute, kulutuste ja rahvusvahelise õpirände kohta. Eesti osales 2013. aastal uuringus kolmandat korda. Üritusel tutvustatakse uuringu tulemusi ning arutatakse koos kõrghariduse asjatundjatega, millised on edasised arengusuunad. Uuringut toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (SA Archimedese programmi Primus kaudu). Kõik huvilised on väga oodatud, registreeruda saab kuni 10. veebruarini veebilehel http://primus.archimedes.ee/event/692.

20. veebruaril kell 17 toimub dotsentide ja teadurite klubi koosolek ülikooli nõukogu saalis (ph 207). Tartu ülikooli tegevuse teemal vestleb rektor Volli Kalm.

21. veebruaril kell 19 on korvpallimeeskond TÜ Rock vastamisi Tallinna tehnikaülikooli korvpalliklubi meeskonnaga. Kohtumine toimub Tartu ülikooli spordihoones (Ujula 4). 

Jaga artiklit