Mis saab minu andmetest pärast ülikooli lõpetamist?

Tudeng küsib

Õppeinfosüsteemis hoitakse alles ülikooli lõpetanu ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed ning haridusandmed. Juurdepääs neile andmetele on vaid selleks volitatud ülikooli töötajatel.

Kui üliõpilane on tasemeõppe lõpetanud, avaldab ülikool oma kodulehel tema nime vilistlaste nimekirjas. Vilistlaste kontaktandmeid võib ülikool õigustatud huvi alusel kasutada edasiõppimisvõimaluste ja vilistlastegevuse tutvustamiseks. Kui vilistlane ei soovi enam listikirju saada, tuleb vajutada kirja lõpus olevale loobumislingile.

Täpsemalt selgitatakse üliõpilaste isikuandmete töötlemist TÜ andmekaitsetingimustes: www.ut.ee/et/andmekaitsetingimused.

Terje Mäesalu

andmekaitse spetsialist

Jaga artiklit