Kaitsmised oktoobris

Doktoritööd

1. oktoobril kell 15 kaitses Erik Salum arstiteaduse erialal doktoritööd «Beneficial Effects of Vitamin D and Angiotensin II Receptor Blocker on Arterial Damage» («Vitamiin D ja angiotensiin II retseptori blokaatori mõju arterikahjustustele»). Kaitsmine toimus Biomeedikumis (Ravila 19-1038). Juhendajad prof Jaan Eha, prof Mihkel Zilmer, vanemteadur Jaak Kals ja vanemteadur Priit Kampus, oponent prof Peter M. Nilsson, MD, PhD, (Lundi ülikool, Rootsi).

8. oktoobril kell 15 kaitseb Maire Karelson arstiteaduse erialal doktoritööd «Vitiligo: Clinical Aspects, Quality of Life and the Role of Melanocortin System in Pathogenesis» («Vitiliigo: kliinilised aspektid, elukvaliteet ja melanokortiini süsteemi roll haiguse patogeneesis»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19-1038). Juhendajad prof Külli Kingo ja prof Sulev Kõks, oponent prof Andris Rubins, MD, med-dr (Läti ülikool).

10. oktoobril kell 14.15 kaitseb Xiaotian Zhang majandusteaduse erialal doktoritööd «Internationalization Processes of Chinese Firms: The Role of Knowledge» («Internatsionaliseerumise protsessid Hiina firmades: teadmuse roll»). Kaitsmine toimub Economicumis (Narva mnt 4-B306). Juhendajad vanemteadur dr Tiia Vissak ja prof Jorma Larimo, oponendid prof Niina Nummela (Turu ülikool, Soome) ja dr Sharon Loane (Ulsteri ülikool, Suurbritannia).

11. oktoobril kell 12.15 kaitseb Pille Mänd botaanika erialal doktoritööd «Light Use Capacity and Carbon and Nitrogen Budget of Plants: Remote Assessment and Physiological Determinants» («Taimede valguskasutuse efektiivsus ning süsiniku ja lämmastiku bilanss: kaugseire ja füsioloogilised tegurid»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis (Lai 40-218). Juhendajad prof Olevi Kull, vanemteadur Anu Sõber ja prof Josep Peñuelas, oponent teadur Albert Porcar-Castell, PhD (Helsingi ülikool, Soome).

18. oktoobril kell 14 kaitseb Kuldar Kaljurand arstiteaduse erialal doktoritööd «Prevalence of Exfoliation Syndrome in Estonia and Its Clinical Significance» («Eksfoliatsiooni sündroomi levimus Eestis ja selle kliiniline tähendus»). Kaitsmine toimub biomeedikumis (Ravila 19-1038). Juhendaja dots Päivi M Puska, oponent prof Eija Vesti, MD, PhD (Turu ülikool, Soome).

18. oktoobril kell 14.15 kaitseb Liis Karo-Astover tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Studies on the Semliki Forest Virus Replicase Protein nsP1» («Semliki Forest viiruse replikaasivalgu nsP1 uurimine»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendaja prof Andres Merits, oponent Pierre André René Roques (Uute haiguste ja innovatiivse ravi instituut, Prantsusmaa).

24. oktoobril kell 15 kaitseb Mario Plaas arengubioloogia erialal doktoritööd «Animal Model of Wolfram Syndrome in Mice: Behavioural, Biochemical and Psychopharmacological Characterization» («Wolframi sündroomi mudel hiirtel: käitumuslik, biokeemiline ja psühhofarmakoloogiline iseloomustamine»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105). Juhendajad prof Eero Vasar, prof Alar Karis ja prof Sulev Kõks, oponent dots Atso Raasmaja (Helsingi ülikool, Soome).

25. oktoobril kell 16 kaitseb Margus Freudenthal informaatika erialal doktoritööd «Simpl: A Toolkit for Domain-Specific Language Development in Enterprise Information Systems» («Simpl: Valdkonnaspetsiifiliste keelte loomise tööriist ettevõttetarkvara arendamiseks»). Kaitsmine toimub matemaatika-informaatika teaduskonnas (Liivi 2-403). Juhendaja prof Marlon Dumas, oponendid prof Marjan Mernik (Maribori ülikool, Sloveenia), professor Kuldar Taveter (Tallinna tehnikaülikool).

28. oktoobril kell 10 kaitseb Lukas Blinka meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The «Good» and the «Bad» of the Internet: Studying Subjective Well-Being as an Outcome of Young People's Online Practices» («Interneti võimalused ja ohud : noorte online‐praktikate mõju nende subjektiivsele heaolule»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Veronika Kalmus, vanemteadur Andra Siibak, dots David Smahel (Masaryki ülikool, Tšehhi), oponent prof Leen d'Haenens (Leuveni ülikool, Belgia).

Jaga artiklit