Kuidas minnakse üle uuele õppeinfosüsteemile?

Tudeng küsib

Uus õppeinfosüsteem ÕIS 2.0 rakendub 1. augustil. Üleminek toimub sujuvalt. Kasutaja jaoks on tagatud kõik olulised funktsioonid ja töötab kasutajatugi.

Rakenduva süsteemi puhul on tähtis pidada silmas, et nii nagu ülikool ei saa lõplikult valmis, jätkuvad arendustööd ka peale ÕIS 2.0 kasutuselevõttu. Igast valminud etapist antakse kõikidele ülikooli liikmetele teada nendega seotud suhtluskanalites.

1. augustil tööd alustav süsteem pakub senisest rohkem võimalusi. Uusi tegevusi on lisandunud nii õppetöö tulemuste, kalendri, teadete kui ka dokumentidega seoses. Senisest mugavamaks muutub ka üliõpilaste avalduste menetlemine ning eksami- ja kaitsmisprotokollide koostamine, võimalik on tellida teatisi, mis kinnitavad õppimist Tartu Ülikoolis. Kindlasti saab augustis hakata kasutama õppejõu, õppija ja töötaja töölauda. Tulevikus muutub lihtsamaks doktorantide atesteerimine.

ÕIS 2.0 arenduse ja edaspidise igapäevatöö keskne märksõna on kasutajamugavus. Seepärast tuleb uude süsteemi hulk võimalusi, mida õppijad on ammu soovinud, näiteks seadistatav kalender ja oma õpitee kujundamise tööriist. Kuid nagu viidatud, on ÕIS 2.0 põhiomadus kasutajamugavus ja üleminekuprotsess on järkjärguline: arvestatakse, et iga uus asi vajab harjumist.

ÕIS 2.0 saab ülikoolis edukalt rakendada ainult koostöös ülikooliperega. Uue süsteemi rakendamist on käsitletud kohtumistel akadeemilistes üksustes ja tööd alustanud ÕIS 2.0 kontaktisikutega, samamoodi arutatakse õppijad puudutavad küsimused läbi üliõpilasesindusega.

Lõpetuseks on oluline märkida, et ÕIS 2.0 tuleb kasutaja nägu: mida aktiivsemalt osalevad ülikoolipere liikmed uue keskkonna loomise ja tagasisidestamise protsessis, seda paremini vastab loodud süsteem igapäevavajadustele.

Kristel Mikkor

õppeosakonna juhataja

Jaga artiklit