Kaitsmised

Doktoritööd

15. mail kell 10 kaitseb Delia Juronen keemia erialal doktoritööd «Biosensing System for the Rapid Multiplex Detection of Mastitis-causing Pathogens in Milk» («Biosensorsüsteem mastiiti põhjustavate bakterite kiireks ja samaaegseks määramiseks piimas»). Kaitsmine toimub Ravila 14A–1020. Juhendajad: vanemteadur Toonika Rinken ja prof Ago Rinken; oponent: vanemteadur Adama Marie Sesay (Oulu Ülikool, Soome).

21. mail kell 14.15 kaitseb Remo Gramigna semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Augustine and the Study of Signs and Signification» («Augustinus ja märkide ning signifikatsiooni uurimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja: vanemteadur Timo Maran; oponendid: prof Giovanni Manetti (Siena Ülikool, Itaalia) ja prof Constantino Marmo (Bologna Ülikooli, Itaalia).

22. mail kell 12.15 kaitseb Laura Kasak geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Genome Structural Variation Modulating the Placenta and Pregnancy Maintenance» («Genoomi struktuursed varieeruvused platsenta ja raseduse mõjutajatena»). Kaitsmine toimub Riia 23B–105. Juhendaja: prof Maris Laan; oponent: prof Julie C. Baker (Stanfordi Ülikool, USA).

28. mail kell 10.15 kaitseb Kersti Riibak bioloogia erialal doktoritööd «Importance of Dispersal Limitation in Determining Dark Diversity of Plants Across Spatial Scales» («Levimispiirangu osatähtsus taimede tumeda elurikkuse kujunemisel»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendaja: prof Meelis Pärtel; oponent: vanemteadur Borja Jiménez-Alfaro (Oviedo Ülikool, Hispaania).

Jaga artiklit