Kaitsmised

Doktoritööd

2. aprillil kell 12.15 kaitses Artjoms Šela vene kirjanduse erialal doktoritöö «Vene laul 1800.–1840. aastate kirjanduses». Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja dots Roman Leibov, oponendid  prof Andrei Zorin (Oxfordi Ülikool, Suurbritannia) ja prof Natalia Mazur (Peterburi Euroopa Ülikool, Venemaa).

16. aprillil kell 10 kaitseb Margit Piirman õigusteaduse erialal doktoritööd «Inimese pluri­potentsete tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise piirangud vastuolu tõttu avaliku korra ja moraaliga (Eesti patendiõiguse näitel)». Kaitsmine toimub Näituse 20­–K03. Juhendajad prof Heiki Pisuke, prof Aleksei Kelli ja professor Toivo Maimets, oponendid prof Ramūnas Birštonas (Vilniuse Ülikool, Leedu) ja dr Ants Nõmper.

16. aprillil kell 14 kaitseb Piia Jõgi arstiteaduse erialal doktoritööd «Epidemiological and Clinical Characteristics of Pertussis in Estonia» («Läkaköha epidemioloogia ja sümptomid Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad prof Irja Lutsar ja dots Marje Oona, oponent Jussi Mertsola (Turu Ülikooli Haigla, Soome).

20. aprillil kell 12.15 kaitseb Karin Sibul inglise keele ja kirjanduse erialal doktoritööd «The Development of Interpretation in the Context of Estonia's Evolving Statehood» («Suulise tõlke areng Eesti riikluse kujunemisel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad lektor Terje Loogus ja prof Krista Vogelberg, opo­nendid prof Pekka Kujamäki (Grazi Ülikool, Austria) ja prof Dörte Andres (Johannes Gutenbergi Ülikool, Saksamaa).

25. aprillil kell 15 kaitseb Elle Põldoja arstiteaduse erialal doktoritööd «Structure and Blood Supply of the Superior Part of the Shoulder Joint Capsule» («Õlaliigese kapsli ülaosa struktuur ja verevarustus»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad dr Ivo Kolts ja dr Kristo Kask, oponent prof Anne Agur (Toronto Ülikool, Kanada).

Jaga artiklit