Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ SIHTASUTUSE STIPENDIUMID

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avaõiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Ahti Pae stipendium – 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikoolis põhierialana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit à 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avaõiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik rahastada osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium – üks stipendium 5000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga. Stipendiumi eesmärk on toetada biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustöid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Ruth Käbini stipendium ­– 2 stipendiumit à 1000 eurot

Stipendiumit saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite soetamiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega ning Eesti arstiteadusüliõpilaste selts toetusena osalemaks rahvusvahelistes organisatsioonides. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Nadia Walteri stipendium – kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit

Taotleda saavad Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Perekond von Tschishevsky mälestusfond ­– kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumit

Stipendium on mõeldud Tartu ülikooli Pärnu kolledži edukatele üliõpilastele toetamaks nende õppe- ja teadustööd nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit