Teated

Teated

VEEBRUARIS TÜ AULAS: 1. veebruaril kell 11 algab emeriitprofessori Janno Reiljani matusetalitus; 7. veebruaril kell 19 algab Glasperlenspiel Sinfonietta kontsert; 10. veebruaril kell 17 toimub naiskoori Emajõe Laulikud 15. sünnipäeva kontsert; 15. veebruaril kell 12 algab Tartu ülikooli karjääripäev; 19. veebruaril kell 16 toimub täiendõppe tänuüritus; 20. veebruaril kell 16.15 toimub TÜ tarkvaratehnika professori Dietmar Pfahli inauguratsiooniloeng; 21. veebruaril kell 16 toimub prof Iñaki Sandovali klaverikontsert, mis kuulub EV 100 üritustesarja; 23. veebruaril kell 12 algab Eesti vabariigi 100. aastapäeva kontsertaktus ja samal kuupäeval kell 18 algab EV 100 kontsert «Laulis isa, laulis poeg», kus esinevad Tartu akadeemiline meeskoor ja Tartu poistekoor; 28. veebruaril kell 10 algab Tartu ülikooli lahtiste uste päev.

PENSIONÄRIDE ÜHINGUS VITAE: 1. veebruaril kell 13 arstide klubi, 5. veebruaril kell 15 naiste klubi, 13. veebruaril kell 11 elulooring, 15. veebruaril kell 11 kirjandusklubi, 20. veebruaril kell 13 laulmine, 22. veebruaril kell15 keemikute klubi, 26. veebruaril kell 15 põltsamaalaste klubi.

ÕPETATUD EESTI SELTSI ETTEKANDEKOOSOLEKUD: 7. veebruaril esineb Piret Õunapuu ettekandega «Nii kauge, kuid siiski nii lähedane». 21. veebruaril esinevad Liivi Varul, Mari Tõrv, Sergey Vasilyev, Lembi Lõugas, Aivar Kriiska ettekandega «Sope naise lugu: infokillud nöörkeraamika kultuuri indiviidi elust, surmast ja surmajärgsetest sündmustest». ÕES-i koosolekud toimuvad kell 16.15 Jakobi 2-224.

1. veebruaril esineb Liina Teras EAÕS-i ettekandekoosolekul ettekandega «Sisserändega kaasnevad mõjud põhiõiguste kaitsele eri kultuuride kokkupuutel Euroopa Kohtu vaatest lähtudes». Ettekandekoosolekul antakse ülevaade Euroopa Kohtu hiljutisest praktikast islami pearäti kandmise keelust tulenenud tööalase diskrimineerimise kohta. Samuti analüüsitakse menetluses olevat kohtuasja, mis tõstatab küsimuse, kas liidu õigusnorm, mis lubab tappa loomi neid eelnevalt uimastamata üksnes tegevusloaga tapamajades, on usuvabaduse põhiõiguse seisukohast kehtiv. Kas usuvabadus kaalub üles erasektori ettevõtja majandushuvid? Kas liikmesriigil on positiivne tegutsemiskohustus, et aidata kaasa usuvabaduse teostamisele, mis seisneb loomade riituslikus tapmises? Kas loomade heaolu, rahvatervise ja toiduohutuse kaitse võivad õigustada usuvabaduse piiramist? Kas usuvabaduse kaitse ulatus võib liikmesriigiti erineda ja mil määral Euroopa Kohus peab arvestama liikmesriikide põhiõiguste kaitse standardeid EL-i põhiõiguste harta artikli 10 kohaldamisel? Kas ühe kultuuri esindaja usuliste veendumuste väljanäitamine võib riivata teise kultuuri esindajate õigusi ja veendumusi? EAÕS-i ettekandekoosolek toimub 1.  veebruaril kell 16.30 Tartus, Lossi 19 (Riigikohtu väikese maja konverentsisaalis).

Algavad Tartu ülikooli talveülikooli kursused, kuhu on oodatud kõik, kel soovi ja tahet ennast erialaselt või huvialaselt täiendada.

Ajakava

TARTU

31.01 Kultuuride erinevused argipäevas: kuidas globaalses ühiskonnas hakkama saada? Elo Süld, Roland Karo.

01.02 Isikliku ja tööelu dilemmad – karjääriplaneerimine muutuvas Eestis. Signe Reppo.

01.02 Eesti lapse esimesed 100 sõna. Astra Schults.

05.02 Psühholoogilise esmaabi kursus. Angela Jakobson.

08.–09.02 Juhi tööriistad tiimis varjul oleva potentsiaali avamiseks. Kaupo Saue, Kulno Türk.

10.02 Lihastasakaalu ja kehahoiu praktiline koolitus. Kaja Hermlin.

12.02 Söömisega seotud probleemid spordis. Luule Medijainen, Eve Unt, Jorgen Matsi.

17.02 ja 17.03 Retoorika. Kaido Soom.

TALLINN

01.02 Isikuandmete kaitse töösuhetes. Karin Sein, Gaabriel Tavits.

01.–02.02 Loovustehnikad ettevõtlusõppes. Elina Kallas.

01.–02.02 Asjaõiguslike nõuete realiseerimine kohtus. Kaupo Paal.

09.02 Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod. Angela Jakobson.

09.02 Ettevõtte finantsseisundi analüüs (vene keeles). Mark Kantšukov.

16.02 Jooksukool: valmistumine jooksuvõistlusteks. Harry Lemberg.

22.02 Kiitmise ja karistamise peen kunst: tagasiside kasutamine õpilaste käitumise kujundamisel. Aave Hannus.

PÄRNU

01.–02.02 Praktiline nõustamisoskus ja stressiennetus õpetaja töös. Liina Puusepp.

02.02 Ürituse paketi koostamine ja kalkulatsioon. Liis Juust.

07.02 Kliendikäitumisele tuginev teenuste arendamine ja loomine. Anne Roosipõld.

10.02 Turundusmaterjalide kujundamine veebipõhiselt Maarja Pajusalu.

14.02 Veinietiketi lühikursus. Anne Roosipõld.

17.02 Brändi visuaalne identiteet. Maarja Pajusalu.

VILJANDI

09.–11.02 Rahvusvaheline talveakadeemia. Ülo Valk, Anzori Barkalaja jt.

NARVA

29.01–09.02 Vene keele vestluskursus (tase A2). Liudmila Nikolaeva.

E-KURSUS

29.01 Õiguse alused. Margus Kurm, Lauri Mälksoo jt.

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli seminar «Mixed Method Design» toimub 5.–6. veebruaril Salme 1a ruumis 305. Seminari juhib psühholoogia taustaga haridusteadlane Jelena Radisic (Olso ülikool, õpetajakoolituse ja kooliuuringute osakond, postdoktorantuur), kellel on kogemusi kvantitatiivsete uuringute ja segameetodite kasutamise alal (sh TALIS, PISA). Tartu ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond.

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli seminar «Large scale assessment» toimub 7. veebruaril Salme 1a ruumis 305 kell 11.30–15.30. Seminari juhib psühholoogia taustaga haridusteadlane Jelena Radisic (Olso ülikool, õpetajakoolituse ja kooliuuringute osakond, postdoktorantuur), kellel on kogemusi kvantitatiivsete uuringute ja segameetodite kasutamise alal (sh TALIS, PISA). Tartu ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond.

18. veebruaril toimub ERM-is kolme Tartu ülikooli koori kontsertlavastus. Eesti vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud kontsertlavastus kannab pealkirja «Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd». Tekst Kaur Riismaa, lavastus Jaanus Tepomees (Vanemuise teater). Esinevad: Andres Mähar (Vanemuise teater), Piret Simson, Tartu ülikooli kammerkoor, Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor, Tartu akadeemiline meeskoor. Dirigeerivad Triin Koch ja Kuno Kerge. Piletid müügil Piletimaailmas.

22. veebruaril toimub suurejooneline inspiratsiooniüritus Ideede Raju, mis toob kokku üle 20 rahvusvahelise kogemusega ettevõtja ja 300 noore, et üheskoos suurelt mõelda, hulljulgeid ideid luua, mõttekaaslasi leida ja maailma muuta. Maailmakohviku stiilis arutelusid juhivad Eesti parimate idufirmade loojad! Sel aastal on üritus pühendatud Eesti 100 auks: Eestile kingitakse 100 ettevõtlikku ideed! Ehitame üheskoos meie kodumaa tulevikku!

Ajakava

16.00 Tervitus- ja avasõnad. Kuidas ideid ellu viia?

16.25 Arutelu: Mida tahaksid Sina maailmas muuta?

16.40 Inspireeriv lugu: Miks ma alustasin ettevõtlusega?

17.05 Teemade ja lauajuhtide tutvustus.

17.30 Snäki- ja suhtluspaus.

18.00 Ideede genereerimine laudkondades.

19.30 Suupisted ja kontaktide loomine.

Üritust juhib Harald Lepisk. Osalemine on tasuta ja kõik huvilised on oodatud. Üritus toimub inglise keeles.

Ideelabori kevad 2018

1. märts – 18. mai saab idee arendust jätkata äriarendusprogrammis STARTER Basic. 5. - 9. veebruaril korraldatakse koostöös Garage48, arvutiteaduste instituudi ja IT akadeemiaga Student Startup Camp, mis on varasemalt toonud kokku ligi 100 üliõpilast, et 5 päeva jooksul arendada oma idee prototüübini. Registreerimine laagrisse on juba avatud. Kevadsemestri lõpetab rahvusvaheline äriarendusprogramm NGAL, mida viivad ellu TÜ Ideelabor, TTÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus Mektory ja kolm USA ülikooli.  NGAL on rahvusvaheline «käed külge» äriarendusprogramm juba tegutsevatele meeskondadele. Osalevad tiimid valitakse märtsis ja juunikuus sõidetakse USAsse.Täpsem teave: www.ideelabor.ut.ee

1. veebruaril algas Tartu ülikooli kevadine vastuvõtutsükkel, mille jooksul on võimalik sisse astuda 23 ingliskeelsele bakalaureuse ja magistri õppekavale. Kandideerimine ei eelda juba lõpetatud eelnevat astet ja on seega avatud ka kevadistele lõpetajatele. Kuidas oma ülikoolikogemust rahvusvahelisel õppekaval põnevate ainete ning kaasõppijate abiga rikastada, uuri lähemalt ülikooli kodulehelt. TÜ korraldab paljudele ingliskeelsetele magistriprogrammidele tutvustamiseks veebiseminare, mis toimuvad 29. jaanuarist 13. veebruarini. Programmijuhid ja rahvusvahelised tudengid annavad ülevaate programmide sisust ning vastavad ka küsimustele. Kõik webinarid toimuvad inglise keeles.

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator ootab ägedaid kosmose idufirmasid. Möödunud aasta sügisel avatud Euroopa kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Estonia) ootab 50 000 euro suurusele arendustoetusele kandideerima ägedaid ja innovaatilisi idufirmasid, kelle äriidee põhineb kosmosetehnoloogiate kasutamisel nii maa peal kui kosmoses.Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatori juht Martin Goroško sõnul on kandideerima oodatud kõik ettevõtted, kelle tootel või teenusel on seos kosmosega. ESA BIC Estonia juhi Andrus Kurvitsa sõnul aitab 50 000 euro suurune toetus meeskondi tootearenduses kõvasti edasi. Kandideerimise tähtaeg on 8. märts 2018 ning täpsem informatsioon koos vajalike dokumentidega on leitav https://www.esabic.ee/Kosmose äriinkubaatori eesmärk on luua uusi töökohti ja arendada kohalikku majandust.  Inkubatsiooniprogramm aitab edendada kosmosega seotud äriideid, pakkudes neile tehnilist tuge ja  ärinõustamist. Aastas toetavad üle Euroopa tegutsevad kosmose äriinkubaatorid enam kui 140 uue ettevõtte tegevust ja kasvu. Euroopa kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Eesti) on esimene omataoline Baltikumis. Tegemist on üleeuroopalise inkubaatorite võrgustikuga, kuhu kuulub 18 kosmose äriinkubaatorit. Inkubaatori eesmärk on viie aasta jooksul aidata 20 Eesti idufirmal jõuda rahvusvahelisele turule, pakkudes neile toote või teenuse arendamiseks 50 000 euro suurust stardirahastust koos valdkonnaspetsiifilise mentorlusega. ESA BIC Eesti juhtpartner on Tartu teaduspark, kes pakub koostöös Tallinna teaduspargiga Tehnopol inkubatsiooniteenust Tallinnas ja Tartus. ESA BIC Eesti konsortsium koosneb kaheksast partnerist: Tartu teaduspark, Tallinna teaduspark Tehnopol, Tartu linn, Tallinna linn, Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Tartu observatoorium ja Kredex. Rohkem teavet ESA BIC Eesti kohta: https://www.facebook.com/esabicestonia/

Jaga artiklit