Kaitsmised

Doktoritööd

5. jaanuaril kell 11 kaitseb Andu Rämmer sotsioloogia erialal doktoritööd «Sotsiaalse tunnetuse muutused Eesti siirdeühiskonna kontekstis» («Changes in the Social Cognition in the Context of Estonian Transformation Society»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Veronika Kalmus, oponent dr Heili Pals (Texase A&M ülikool, USA).

10. jaanuaril kell 10 kaitseb Kadri Rootalu sotsioloogia erialal doktoritööd «Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis» («Antecedents and Consequences of Divorce in Estonia from Longitudinal and Multigenerational Perspectives»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad emeriitdots Liina-Mai Tooding ja dots Kairi Kasearu, oponent prof Dimitri Mortelmans (Antwerpeni ülikool, Belgia).

10. jaanuaril kell 12.15 kaitseb Silvi Salupere semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «О метаязыке Юрия Лотмана: проблемы, контекст, источники» («Juri Lotmani metakeelest: probleemid, kontekst, allikad»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-336. Juhendaja dr Irina Avramets, oponendid prof Peter Grzybek (Grazi ülikool, Austria) ja prof Kestutis Nastopka (Vilniuse ülikool, Leedu).

26. jaanuaril kell 13.15 kaitseb Katrin Krõlov molekulaar- ja rakubioloogia erialal doktoritööd «Nucleic Acid Amplification from Crude Clinical Samples Exemplified by Chlamydia Trachomatis Detection in Urine» («Nukleiinhapete amplifikatsioonil põhinev diagnostika otse kliinilistest proovidest Chlamydia trachomatis detektsiooni näitel uriiniproovist»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad teadur Indrek Tulp ja prof Ülo Langel, oponent dr Dirk Kuhlmeier (Saksamaa Fraunhoferi ülikool, Saksamaa).

30. jaanuaril kell 13 kaitseb Paul Tammo matemaatika erialal doktoritööd «Closed Maximal Regular one-sided Ideals in Topological Algebras» («Kinnised maksimaalsed regulaarsed ühepoolsed ideaalid topoloogilistes algebrates»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad emeriitprof Mati Abel ja vanemteadur Mart Abel, oponendid prof Hugo Arizmendi Peimbert (Mehhiko riiklik autonoomne ülikool, Mehhiko) ja emeriitprof Maria Fragoulopoulou (Ateena ülikool, Kreeka).

Jaga artiklit