Kaitsmised

Doktoritööd

10. novembril kell 14.15 kaitses Tatyana Alybina etnoloogia erialal doktoritööd «Трансформация марийской религиозной традиции в постсоветский период» («Mari religioossete traditsioonide muutused nõukogujärgsel ajal») filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks etnoloogia erialal. Kaitsmine toimus Ülikooli 18-140. Juhendajad prof Art Leete ja prof Galina Purõnõtsheva (Volga riiklik tehnoloogiaülikool, Venemaa), oponendid dr Eva Toulouze ja dr Tatiana Minnijakhmetova (Innsbrucki ülikool, Šveits).

16. novembril kell 12 kaitses Ingrid Koni haridusteaduste erialal doktoritööd «The Perception of Issues Related to Instructional Planning Among Novice and Experienced Teachers» («Algajate ja kogenud õpetajate arusaamad õppetöö planeerimisest»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja emeriitprof Edgar Krull, oponent prof Eero Ropo (Tampere ülikool, Soome).

17. novembril kell 16.15 kaitses Janet Laida ajaloo erialal doktoritööd «Ajalookirjutust mõjutanud tegurid varauusaegsel Eesti-, Liivi- ja Kuramaal» («Factors Influencing Early Modern Historiography in Estland, Livland and Courland»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad emeriitprof Tiit Rosenberg ja dots Enn Küng, oponent prof Jürgen Heyde (Halle-Wittenbergi Martin Lutheri ülikool, Saksamaa).

20. novembril kell 11 kaitses Katri Lamesoo sotsioloogia erialal doktoritööd «Social Construction of Sexual Harassment in the Post-Soviet Context on the Example of Estonian Nurses» («Seksuaalse ahistamise sotsiaalne konstrueerimine nõukogudeaja järgse ühiskonna kontekstis Eesti meditsiiniõdede näitel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad dots Raili Marling ja dots Dagmar Kutsar, oponent prof Marjo Kuronen (Jyväskylä ülikool, Soome).

1. novembril kell 16 kaitses Ivar Männamaa haridusteaduse erialal doktoritööd «Development of an Educational Simulation Game and Evaluation of its Impact on Acculturation Attitudes» («Haridusliku mudeldusmängu koostamine ning selle mõju hindamine akulturatsioonihoiakutele»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Äli Leijen, oponent prof Willy Christian Kriz (Vorarlbergi rakenduskõrgkool, Austria).

24. novembril kell 10.15 kaitses Sten Anslan botaanika erialal doktoritööd «Molecular Identification of Collembola and Their Fungal Associates» («Hooghännaliste (Collembola) ja nendega seotud seeneliikide molekulaarne määramine»). Kaitsmine toimus Ravila 14A-1019. Juhendaja vanemteadur Leho Tedersoo, oponent teadur Andy F. S. Taylor (James Huttoni instituut, Šotimaa).

28. novembril kell 10.15 kaitses Ülle Napa loodusgeograafia erialal doktoritööd «Heavy Metals in Estonian Coniferous Forests» («Raskmetallid Eesti okasmetsades – analüüs seireprogrammide andmete põhjal»). Kaitsmine toimus Vanemuise 46-327. Juhendajad Jane Frey ja Ivika Ostonen-Märtin, oponent prof Guntis Brūmelis (Läti ülikool, Läti).

30. novembril kell 10.15 kaitses Liisi Henno tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Study of the Human Papillomavirus Genome Replication and Oligomer Generation» («Inimese papilloomiviiruse genoomi replikatsiooni ja oligomeeride tekke analüüs»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad vanemteadur Ene Ustav ja prof Mart Ustav, oponent Joanna L. Parish (Birminghami ülikool, Suurbritannia).

5. detsembril kell 14.15 kaitseb Lauri Aarik materjaliteaduse erialal doktoritööd «Atomic Layer Deposition and Characterization of Thin Oxide Films for Application in Protective Coatings» («Õhukeste kilede aatomkihtsadestamine, karakteriseerimine ja rakendamine kaitsekatetena»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendaja prof Väino Sammelselg, oponendid prof Mato Knez (CIC nanoGUNE/Ikerbasque, Hispaania) ja dr Ilona Oja Acik (Tallinn tehnikaülikool).

6. detsembril kell 10.15 kaitseb Agnes Heering keemia erialal doktoritööd «Experimental realization and applications of the unified acidity scale» («Üldistatud happelisuse skaala katseline teostus ja rakendused»). Kaitsmine toimub Ravila 14A-1021. Juhendajad prof Ivo Leito ja teadur Jaak Nerut, oponent dr Heike Kahlert (Greifswaldi ülikool, Saksamaa).

7. detsembril kell 15 kaitseb Ott Laius arstiteaduse erialal doktoritööd «Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia» («Osteoporoosiravimite kasutamine, ravijärgimus ning osteoporoosist tingitud reieluu proksimaalse osa murdude trend Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 19-0088. Juhendajad dots Katre Maasalu, prof Sulev Kõks ja dots Aare Märtson, oponent dr Fernando Fernandez-Llimos (Lissaboni ülikool, Portugal).

11. detsembril kell 16.15 kaitseb Eno Tõnisson informaatika erialal doktoritööd «Differences between Expected Answers and the Answers Offered by Computer Algebra Systems to School Mathematics Equations» («Oodatavate vastuste ja arvutialgebra süsteemide vastuste erinevused koolimatemaatika võrrandite puhul»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja dots Rein Prank, oponendid prof Zsolt Lavicza (Johannes Kepleri ülikool, Austria) ja prof Peeter Normak (Tallinna ülikool).

12. detsembril kell 14 kaitseb Alar Aab arstiteaduse erialal doktoritööd «Insights into molecular mechanisms of asthma and atopic dermatitis» («Ülevaade astma ja atoopilise dermatiidi molekulaarsetest mehhanismidest»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad vanemteadur Ana Rebane, prof Mübeccel Akdis (Zürichi ülikool, Šveits) ja prof Külli Kingo, oponent prof James E. Gern (Wisconsini ülikool, USA).

12. detsembril kell 14.15 kaitseb Sven-Erik Soosaar eesti ja soome-ugri filoloogia erialal doktoritööd «Eesti keele kultuursõnavara arengujooni – eesti keel kui piirikeel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Urmas Sutrop ja dr Kristiina Ross, oponent emeriitprof Kaisa Häkkinen (Turu ülikool, Soome).

13. detsembril kell 15 kaitseb Sander Pajusalu arstiteaduse erialal doktoritööd «Genome-wide diagnostics of Mendelian disorders: from chromosomal microarrays to next-generation sequencing» («Mendeliaarsete haiguste ülegenoomne diagnostika: kromosomaalsest mikrokiibi analüüsist järgmise põlvkonna sekveneerimiseni»). Kaitsmine toimub L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditooriumis. Juhendajad prof Katrin Õunap ja dots Tiia Reimand, oponent prof Helena Kääriäinen (Soome tervise ja heaolu instituut, Soome).

14. detsembril kell 13 kaitseb Mikk Jürisson arstiteaduse erialal doktoritööd «Health and economic impact of hip fracture in Estonia» («Reieluukaela murru tervise- ja majandusmõju Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Anneli Uusküla, prof Riina Kallikorm ja prof Margus Lember, oponent dots Cecilia Rogmark (Lundi ülikool, Rootsi).

15. detsembril kell 10.15 kaitseb Jürgen Jalak geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates» («Tselluloosi ensümaatilise hüdrolüüsi mehhanismi uurimine madalmolekulaarsete mudelsubstraatide abil»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Priit Väljamäe, oponent dots Kristiina Kruus (Helsingi ülikool, Soome).

18. detsembril kell 15 kaitseb Kaspar Tootsi arstiteaduse erialal doktoritööd «Cardiovascular and metabolomic profiling of osteoarthritis» («Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-204. Juhendajad dots Aare Märtson, dots Jaak Kals ja prof Mihkel Zilmer, oponent prof Robertus Gerardus Henricus Hubertus Nelissen (Leideni ülikool, Holland).

19. detsembril kell 13 kaitseb Mario Saare arstiteaduse erialal doktoritööd «The influence of AIRE on gene expression – studies of transcriptional regulatory mechanisms in cell culture systems» («AIRE mõju geeniekspressioonile – transkriptsiooni regulatsiooni mehhanismi uuringud koekultuuri rakkudes»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Pärt Peterson ja vanemteadur Ana Rebane, oponent prof Mitsuru Matsumoto (Tokushima ülikool, Jaapan).

Jaga artiklit