Kaitsmised

Doktoritööd

2. juunil kell 16.15 kaitses Mozhgan Pourmoradnasseri informaatika erialal doktoritööd «Some Problems Related to Extensions of Polytopes» («Polütoopide laienditega seotud ülesanded»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-405. Juhendaja dots Dirk Oliver Theis, oponendid dr Ali Taherkhani (Zanjani ülikool, Iraan) ja dr Kanstantsin Pashkovich (Waterloo ülikool, Kanada).

5. juunil kell 15.15 kaitseb Jaak Randmets informaatika erialal doktoritööd «Programming Languages for Secure Multi-Party Computation Application Development» («Programmeerimiskeeled turvalise ühisarvutuse rakenduste arendamiseks»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendajad dr Peeter Laud ja prof Varmo Vene, oponendid prof Stefan Katzenbeisser (Darmstadti tehnikaülikool, Saksamaa) ja prof Manuel Barbosa (Porto ülikool, Portugal).

7. juunil kell 10.15 kaitseb Anton Giuseppe Paier tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Ribosome Degradation in Living Bacteria» («Ribosoomide lagundamine bakterites»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad vanemteadur Ülo Maiväli ja prof Tanel Tenson, oponent dr Tracy Nissan (Umea ülikool, Rootsi).

7. juunil kell 16.15 kaitseb Pikne Kama rheoloogia erialal doktoritööd «Combining Archaeological and Folkloristic Sources: Human Remains in Wetlands» («Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Heiki Valk, dr Ester Oras ja dr Christina Fredengren (Stockholmi ülikool, Rootsi), oponendid prof Juris Urtāns (Läti kultuuriakadeemia, Läti) ja dr Ergo-Hart Västrik.

9. juunil kell 10.15 kaitseb Riin Tamm molekulaardiagnostika erialal doktoritööd «In-depth Analysis of Factors Affecting Variability in Thiopurine Methyltransferase Activity» («Uute tiopuriinmetüültransferaasi aktiivsust mõjutavate biomarkerite otsingul»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Andres Metspalu ja vanemteadur Lili Milani, oponent prof Ingolf Paul Erich Cascorbi ja dr Kieli Christian (Albrechti ülikool, Saksamaa).

13. juunil kell 15 kaitseb Maria Murumaa-Mengel meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Managing Imagined Audiences Online: Audience Awareness as a Part of Social Media Literacies» («Kujutletavate auditooriumite tajumine sotsiaalmeediapädevuste osana»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Andra Siibak, oponent dots Elisabeth Staksrud (Oslo ülikool, Norra).

14. juunil kell 14 kaitseb Kalev Nõupuu arstiteaduse erialal doktoritööd «Autosomal-Recessive Stargardt Disease: Phenotypic Heterogeneity and Genotype-Phenotype Associations» («Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad lektor Kuldar Kaljurand ja prof Rando Allikmets (Columbia ülikool, USA), oponent dots Bart Peter Leroy (Genti ülikool, Belgia).

15. juunil kell 14 kaitseb Binh Ho Duy arstiteaduse erialal doktoritööd «Osteogenesis Imperfecta in Vietnam» («Osteogenesis imperfecta Vietnamis»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad dots Katre Maasalu, dots Aare Märtson ja prof Sulev Kõks, oponent prof Li Felländer-Tsai (Karolinska instituut, Rootsi).

15. juunil kell 14.15 kaitseb Viktoriia Levushkina füüsika erialal doktoritööd «Energy Transfer Processes in The Solid Solutions of Complex Oxides» («Energiaülekande protsessid komplekssete oksiidide segukristallides»). Kaitsmine toimub W.Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Dmitry Spassky (Moskva riiklik ülikool, Venemaa) ja prof Mikhail Brik, oponent dr Vladimir Makhov (Venemaa teaduste akadeemia füüsika instituut, Venemaa).

16. juunil kell 13 kaitseb Mirja Palo arstiteaduse erialal doktoritööd «Design and Developement of Personalized Dosage Forms by Printing Technology» («Personaliseeritud ravimvormide väljatöötamine printimistehnoloogia abil»). Kaitsmine toimub Åbo Akademi ülikoolis Soomes, auditooriumis Salin, Axelia, Piispankatu 8 (Biskopsgatan 8). Juhendajad prof Niklas Sander (Åbo Akademi, Soome), dots Karin Kogermann ja prof Jyrki T. Heinämäki, oponent prof Juliana Kristl (Ljubljana ülikool, Sloveenia).

16. juunil kell 16.15 kaitseb Mihkel Mäesalu ajaloo erialal doktoritööd «Liivimaa ja Püha Rooma keisririik 1199–1486» («Livonia and the Holy Roman Empire, 1199–1486»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anti Selart, oponent prof Kristjan Toomaspoeg (Salento ülikool, Itaalia).

21. juunil kell 13 kaitseb Dina Sõrits õigusteaduse erialal doktoritööd «The Health-care Provider’s Civil Liability in Cases of Prenatal Damages» («Tervishoiuteenuse osutaja tsiviilõiguslik vastutus sünnieelsete kahjustuste kaasustes»). Kaitsmine toimub Näituse 20-K-03. Juhendaja prof Janno Lahe, oponent André Dias Pereira (Coimbra ülikool, Portugal).

22. juunil kell 10.15 kaitseb Keiu Kask arengubioloogia erialal doktoritööd «The Role of RIC8A in the Development and Regulation of Mouse Nervous System» («RIC8A roll hiire närvisüsteemis ja selle arengus»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Margus Pooga ja dots Tambet Tõnissoo, oponent prof David J. Price (Edinburghi ülikool, Suurbritannia).

22. juunil kell 10.15 kaitseb Alisa Pankova informaatika erialal doktoritööd «Efficient Multiparty Computation Secure Against Covert and Active Adversaries» («Tõhus peit- ja aktiivse ründaja vastu kaitstud turvaline ühisarvutus»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad dr Peeter Laud ja dr Sven Laur, oponent dr Joël Alwen (Austria teadus- ja tehnikainstituut) ja dr Jun Furukawa (NEC korporatsioon, Iisrael).

Jaga artiklit