Kaitsmised

Doktoritööd

3. aprillil kell 14 kaitses Aleksei Rakitin arstiteaduse erialal doktoritööd «Metabolic Effects of Acute and Chronic Treatment With Valproic Acid in People with Epilepsy» («Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul»). Kaitsmine toimus A. Linkbergi auditooriumis. Juhendajad dots Sulev Haldre ja  prof Sulev Kõks, oponent prof Torbjörn Tomson (Karolinska ülikooli haigla, Stockholm, Rootsi).

17. aprillil kell 12 kaitseb õiguse erialal doktoritööd Anna-Maria Osula teemal «Remote Search and Seizure of Extraterritorial Data» («Piiriüleste andmete kaugläbiotsimine»). Kaitsmine toimub Näituse 20, ruumis K-03. Juhendaja prof Jaan Ginter, oponent prof Cristoffer Wong (Lundi ülikool, Rootsi).

18. aprill 2017 kell 14 kaitseb Eveli Kallas arstiteaduse erialal doktoritööd «The Influence of Immunological Markers to Susceptibility to HIV, HBV, and HCV Infections Among Persons who Inject Drugs» («Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Irja Lutsar ja teadur Radko Avi, oponent prof Jose Miguel (Rey Juan Carlose ülikool, Hispaania).

21. aprillil kell 10.15 kaitseb Carmen Tali molekulaar- ja rakubioloogia erialal doktoritööd «Scavenger Receptors as a Target for Nucleic Acid Delivery with Peptide Vectors» («Püüdurretseptorid kui peptiididega nukleiinhapete rakku transportimise sihtmärgid»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Margus Pooga ja teadur Kärt Padari, oponent prof Pirjo Laakkonen (Helsingi ülikool, Soome).

 

Jaga artiklit