Teated

Teated

Veebruaris TÜ aulas: 4. veebruaril kell 17 algab XXI segakooride võistulaulmine «Tuljak» ja autasustamistseremoonia, kontsert on tasuta; 10. veebruaril kell 10 algab teaduseetika konverents; 11. veebruaril kell 17 toimub rahvusvahelise festivali «Sõprus» kontsert; 23. veebruaril kell 12 toimub Eesti vabariigi 99. aastapäeva kontsertaktus; 28. veebruaril kell 16.15 algab farmakognoosiaprofessori Ain Raali inauguratsiooniloeng.

Pensionäride ühingus Vitae: 6. veebruaril kell 15 käsitööring; 7. veebruaril kell 13 lauluklubi; 9. veebruaril kell 13 arstide klubi; 14. veebruaril kell 11 elulooring ja kell 14 kohtumine linnapea Urmas Klaasiga; 21. veebruaril kell 13 lauluklubi; 23. veebruaril kell 11 kirjandusklubi ja kell 15 keemikute klubi; 27. veebruaril kell 15 põltsamaalaste klubi. 

Õpetatud Eesti seltsi ettekandekoosolekud22. veebruaril esineb Katrin Kiirend-Pruuli ettekandega «Perekond muutuste tuules: vanemate ja laste suhete õiguslik korraldus esimesel iseseisvusperioodil». ÕES-i ettekandekoosolekud toimuvad Lossi 3-406 algusega kell 16.15. 

Eesti akadeemilise õigusteaduse seltsi ettekandekoosolek toimub teisipäeval, 7. veebruaril Tartus kell 17.15 riigikohtu konverentsisaalis Lossi 19. Ettekande teeb riigikohtu ja justiitsministeeriumi nõunik, Tartu ülikooli intellektuaalse omandi õppejõud Gea Lepik teemal «Ühtse toimega Euroopa patent ja ühtne patendikohus – kas Eesti tehnilise innovatsiooni pidur või suur võimalus?» Ettekandekoosolekul arutletakse järgmiste küsimuste üle: mis asi ja kelle jaoks on ühtse toimega Euroopa patent? Miks on vaja selleks luua spetsiaalne kohus ning kuidas see toimima hakkab? Miks otsustas Eesti süsteemiga liituda ja milliseid muudatusi see toob? Kas ja kuidas on ühtse patendikohtu puhul tagatud põhiseaduse §-st 15 tulenev õigus pöörduda kohtusse? Kuidas ühtne patent ja loodav patendikohus mõjutavad Eesti ettevõtjaid ja millised on nende suurimad murekohad?

TÜ töötajate ja nende pereliikmete talvine spordipäev toimub kolmapäeval, 8. veebruaril Kääriku puhke- ja spordikeskuses. Sel aastal juhendab huvilisi uisutreener. Spordipäeval osalemiseks registreeri end hiljemalt esmaspäeval, 6. veebruaril kell 17.00 veebivormi kaudu. Registreerimisel pane kirja sinuga koos spordipäeval osalevate pereliikmete arv ning märgi, kas tuled Käärikule ühise bussiga. Sporditarbed võib ise kaasa võtta või kohapeal laenutada (tasu eest). Kohapeal saab laenutada suuski, uiske ja lauatennise reketeid. Talispordipäeval osalemine on ülikooli töötajatele ja nende pereliikmetele tasuta. Soovijaid viivad Käärikule ja toovad tagasi Tartusse tasuta bussid. 

TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistriõpet tutvustav teabepäev toimub 15. veebruaril kell 14–17. Teabepäeval saab kuulata põnevaid õppekavatutvustusi ja miniloenguid õppejõududelt, osaleda töötubades ning küsida praktilist infot instituutide esindajatelt. Õppekavasid tutvustavad magistrandid kolmeminutiliste liftikõnede vormis. Teabepäeva juhib majandusteaduskonna vilistlane Harald Lepisk. Oodatud on kõik, kes mõtlevad edasiõppimisele mõnel sotsiaalteaduste valdkonna magistrierialal. Üritus toimub Sparkis (Narva mnt 3).

Hea naistudeng! Ootame sind Eesti naisüliõpilaste seltsi külalisõhtutele 15. ja 27. veebruaril kell 19.00 ruumides Riia 13-33. Külalisõhtutel on oodata põhjalikku seltsi tutvustust, rohkelt suhtlust ning põnevaid kaasahaaravaid tegevusi. Rohkem teavet seltsi tegemiste kohta leiad ENÜS-i kodulehelt www.enys.ee.

Jaga artiklit