Piret Luik – 50

Juubel

Teame Piretit kui haridusteaduste üliõpilaste üht lemmikõppejõudu, kelle tudengid mängivad tihtipeale Salme tänava õppehoones ja Karlova pargis QR koodimängu. Hoolimata sellest, et Piret ei plaaninudki õpetajaks saada (pidas ennast liiga kannatamatuks selle töö jaoks), on ta pidanud nii õpetaja- kui ka õppejõuametit.

Esimene eriala, mille Piret Tartu ülikoolis rakendusmatemaatikat õppides omandas, oli programmeerimine. Pärast ülikooli lõpetamist töötaski Piret programmeerijana, analüütikuna, koolis informaatikaringi juhendajana ning hiljem ka juba matemaatikaõpetajana Leie põhikoolis. Töö koolis köitis Piretit sedavõrd, et ta alustas 1992. aastal õpinguid Tartu ülikooli pedagoogika osakonnas. Eeskujuliku õpilase kombel liikus Piret oma haridusteel kiiresti edasi ja läbis kõik etapid tähtajaliselt – jõudis kahe aastaga teadusmagistrikraadini ja nelja aastaga doktorikraadini.

Alates 2000. aastast on Piret töötanud Tartu ülikooli pedagoogika osakonnas, alguses teaduri, siis lektori ja dotsendina. Peale täiskoormusega õppejõutöö on Piret juba kümme aastat olnud kutseõpetajate õppekava programmijuht. Ta on olnud ka pedagoogika osakonna juhataja ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna prodekaan.

Pireti kutsus ülikooli tööle tema akadeemiline isa, professor Jaan Mikk, kes oli tema juhendaja bakalaureusetööst doktoritööni välja. Nüüd on Piret ise väga hinnatud juhendaja. Igal aastal on tema juhendamisel edukalt kaitstud arvukalt bakalaureuse- ja magistritöid. Juhendajana on Piret toetav, pühendunud, aus, otsekohene ja tal on suurepärane võime näha tervikpilti, suunates juhendatavat märkama suuremaid komistuskive. Pireti selgepiirilisus, otsekohesus, nõudlikkus (nii enda kui teiste vastu), kuid ka kriitilisus ja suurepärased teadmised matemaatikas teevadki temast hinnatud juhendaja. Piret on suure töövõimega inimene, kes võtab endale palju ülesandeid ning täidab neid vastutustundlikult ja südamega.

Pireti kõige olulisem teemavaldkond on olnud haridustehnoloogia. Teda huvitab inimeste suhtumine arvutisse, e-õppe metoodika ja virtuaalmaailm. Ta tahab teada, mida peaksid õpiprogrammid sisaldama, et need ikka ka õpetaksid, või mida neis ei tohiks olla. «E-õpe on miski, mis areneb ja muutub pidevalt. Siin ei saa tekkida rutiini või olukorda, et oi, ma tean seda kõike. Alati on uusi ja huvitavaid teemasid, uusi ja huvitavaid keskkondi, programme, alati on midagi, mida juurde õppida,» on Piret öelnud.

Enda kohta ütleb Piret, et on püsimatu ja uudishimulik. Ta tahab pidevalt edasi areneda ja uusi asju õppida. Tema ainekursused on alati kaasaegsed ja igal aastal uuendatud. Ta ei karda võtta vastu uusi väljakutseid. Piret naudib suhtlust tudengitega – see on midagi, mis annab energiat, mõtteid ja uusi ideid. Talle meeldib vabadus ja uurimine.

Piret on edukas ka teadustöös: ta on ETIS-e andmetel 112 artikli autor, neist 31 on tipptasemel teaduspublikatsioonid. Ta on mitme tipptasemel ajakirja retsensent, samuti on ta olnud Peter Langi seeria «Estonian Studies in Education» ja Eesti haridusteaduste ajakirja (EHA) toimetaja ning doktori väitekirja kaitsmiskomisjoni liige nii Tartu kui Tallinna ülikoolis.  

Kuna Piretil endal on kombeks kirjutada kirjade alla «Päikest», siis soovime meiegi kolleegidega Piretile palju päikest, aga muidugi ka õnne, jätkuvat energiat ja õpihimulisi tudengeid.

Kolleegid TÜ haridusteaduste instituudist

Jaga artiklit