Kaitsmised

Doktoritööd

2. detsembril kell 10.15 kaitseb Stoyan Tankov geenitehno­loogia erialal doktoritööd «Random Walks in the Stringent Response» («Juhukõnnid translatsioonis»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Tanel Tenson ja vanemteadur Vasili Haurylik, oponent dr Andrey L. Konevega (rahvuslik uurimiskeskus «Kurchatov Institute», Venemaa).

2. detsembril kell 14 kaitseb Kaido Paapstel arstiteaduse erialal doktoritööd «Metabolomic Profile of Arterial Stiffness and Early Biomarkers of Renal Damage in Atherosclerosis» («Arterite jäikuse metaboloomiline profiil ja varajase neerukahjustuse biomarkerid ateroskleroosi korral»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad vanemteadur Jaak Kals, prof Mihkel Zilmer ja prof Jaan Eha, oponent prof Bengt C Fellström (Uppsala ülikooli haigla, Rootsi).

5. detsembril kell 14.15 kaitseb Liis Leitsalu geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Communicating Genomic Research Results to Population-Based Biobank Participants» («Genoomsete teadustöötulemuste tagasiside populatsioonipõhise biopanga geenidoonoritele»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Andres Metspalu ja dr Pauline Ng (Genoomi instituut, Singapur), oponent prof Helena Kääriäinen (Tervise ja hoolekande rahvuslik instituut, Soome). 

7. detsembril kell 14.15 kaitseb Oliver Lukason majandusteaduse erialal doktoritööd «Characteristics of Firm Failure Processes in an International Context» («Ettevõtete ebaõnnestumise protsesse iseloomustavad tunnused rahvusvahelises kontekstis»). Kaitsmine toimub Narva mnt 4-A313. Juhendajad prof Toomas Haldma, vanemteadur Jaan Masso ja Erkki K. Laitinen (Vaasa ülikool, Soome), oponendid prof Enn Listra ja dots María-del-Mar Camacho Miñano (University College of Financial Studies, Hispaania). 

12. detsembril kell 10.15 kaitseb Piia Kivipõld bioloogia-geograafia erialal doktoritööd «Studies on the Role of Papillomavirus E2 Proteins in Virus DNA Replication» («Papilloomiviiruse E2 valkude rolli uurimine viiruse DNA replikatsioonil»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja vanemteadur Reet Kurg, oponent prof Jan Stefan Gustav Schwartz (Lundi ülikool, Rootsi). 

16. detsembril kell 14.15 kaitseb Djuddah A. J. Leijen doktoritööd «Advancing Writing Research: an Investigation of the Effects of Web-Based Peer Review on Second Language Writing» («Kaasõppija tagasiside kui akadeemiliste tekstide kvaliteeti mõjutav tegur»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-139. Juhendajad dots Ilona Tragel ja dr Nicholas Groom (Birminghami ülikool, Inglismaa), oponent prof Chris M. Anson (Põhja-Carolina ülikool, USA).

20. detsembril kell 14.15 kaitseb Marleen Metslaid etnoloogia erialal doktoritööd «Between the Folk and Scholarship: Ethnological Practice in Estonia in the 1920s and 1930s» («Rahva ja teaduse vahel: etnoloogiline praktika Eestis 1920. ja 1930. aastatel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Ene Kõresaar ja prof Kristin Kuutma, oponendid dr Art Leete ja dr Pertti Anttonen (Ida-Soome ülikool, Soome).

20. detsembril kell 10 kaitseb Anne Okas haridusteaduste erialal doktoritööd «Novice and Experienced Teachers’ Practical Knowledge in Planning, Delivery and Reflection Phases of Teaching» («Algajate ja kogenud õpetajate praktiline teadmine õppetöö planeerimisel, läbiviimisel ning reflekteerimisel»). Kaitsmine toimub TÜ muuseumi valges saalis. Juhendajad prof Edgar Krull ja dots Marieke van der Schaaf (Utrechti ülikool, Holland), oponent prof Eero Ropo (Tampere ülikool, Soome).

22. detsembril kell 14.15 kaitseb Inna Kozlinska majandusteaduste erialal doktoritööd «Evaluation of the Outcomes of Entrepreneurship Education Revisited: Evidence from Estonia and Latvia». Kaitsmine toimub Narva mnt 4-A313. Juhendajad prof Tõnis Mets ja prof Ulla Hytti (Turu ülikool, Soome), oponendid prof Tiit Elenurm ja prof Francisco Liñán (Sevilla ülikool, Hispaania).

Jaga artiklit