Merilyn Säde
FOTO: Andres Tennus

Muutuste tuules

Juhtkiri

UT ajakiri on saanud uue ja värskema ilme. Ka ülikoolis endas on toimumas palju muutusi, alustades põhikirjast ja lõpetades instituudisiseste muudatustega. Kõik muudatused vajavad sisulist analüüsi, neid pole vaja teha pelgalt muutmise enda pärast. Ka UT ajakirja nägu on muutunud eelkõige lugejate tagasiside ja toimetuse enda kriitilise analüüsi tulemusena.

Muudatusi tehes võib tihti raskusi tekitada mugavusstsoonist väljatulek. Seetõttu ongi vaja pead kokku panna, et jõuda lahenduseni, millega enamus rahule jääks. Meie siiras soov on, et ajakiri jõuaks kõigi Tartu ülikooli tudengite, õppejõudude, töötajate ja vilistlasteni ning ka teisteni, kes soovivad olla kursis ülikoolis toimuvaga.

Uus kujundus aitab teemades paremini orienteeruda, sest rubriigid on saanud endale kindla värvi, mille järgi on ajakirjast võimalik kõige meelepärasem üles leida. Näiteks oleme toonud varasemast enam esile arvamuslood, mis on märgitud punase värviga.

UT ajakirja uue kujunduse puhul võtsime arvesse, mida lugejad meile möödunud sügisel läbiviidud uuringus soovitasid. Lugejate sõnul oli ajakirjas liiga palju teksti – oleme püüdnud uue kujundusega lehekülgedele veidi n-ö õhku juurde tuua, et sellega lugemist kergendada, kuid seejuures ei ole lugude sisuline kvaliteet langenud.

Vastavalt lugejate tagasisidele oleme lisanud ka paar uut lühirubriiki, mida selles ja järgnevates numbrites tutvustame, ning püüame ajakirja veergudele tuua varasemast rohkem intelligentset meelelahutust.

Muutuste tuules ellujäämiseks tuleb teha koostööd. Nii nagu lugejad annavad tagasisidet ajakirjale, nii annavad ka üliõpilased ja õppejõud tagasisidet ülikoolis toimuvale. Üheskoos tegutsedes jõuame parema tulemuse, parema ajakirja ja parema ülikoolini. Üksteise mõtteid ei tasu peljata, edasiliikumiseks tuleb jätta meel avaraks ning olla valmis ka kriitikaks, sest kui me ise kriitiliselt mõtelda ei julge, ei arene me ka edasi.

Loodame, et teile meeldib UT uuenenud nägu!

Merilyn Säde

UT toimetaja 2014–2016

Jaga artiklit

Märksõnad

ut-ajakiri