Kaitsmised

Doktoritööd

29. novembril kell 14.15 kaitses Jane Klavan eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Evidence in Linguistics: Corpus-Linguistic and Experimental Methods for Studying Grammatical Synonymy» («Korpuslingvistilised ja eksperimentaalsed meetodid grammatilise sünonüümia uurimisel»). Kaitsmine toimus TÜ peahoone auditooriumis 139. Juhendajad dots Ilona Tragel ja dr Dagmar Divjak (Sheffieldi ülikool, Suurbritannia), oponent prof Ewa Dąbrowska (Northumbria ülikool, Suurbritannia).

3. detsembril kell 14.15 kaitseb Eike Värk teatriteaduse erialal doktoritööd «Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel» («The Phenomenon of Actor’s Creative Longevity and Versatility as Exemplified by the Life’s Work of Salme Reek»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Luule Epner, oponendid dr Lea Tormis (Eesti kunstiakadeemia) ja dr Katri Aaslav-Tepandi.

3. detsembril kell 16.15 kaitseb Maria Groeneveld politoloogia erialal doktoritööd «The Role of the State and Society Relationship in the Foreign Policy Making Process» («Riigi ja ühiskonna suhte roll välispoliitika kujundamise protsessis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Andres Kasekamp ja dr Aleksandr Astrov (Kesk-Euroopa ülikool), oponent prof Hiski Haukkala (Tampere ülikool, Soome).

4. detsembril kell 9.30 kaitseb Kaupo Kohv botaanika erialal doktoritööd «Direct and Indirect Management Effects on Boreal Forest Structure and Field Layer Vegetation» («Majandamise otsene ja kaudne mõju boreaalsete metsade struktuurile ja alustaimestikule»). Kaitsmine toimub prof A. Vaga auditooriumis (Lai 40-218). Juhendaja vanemteadur Jaan Liira, oponent assistant professor Joachim Strengbom, (Rootsi põllumajandusülikool, Rootsi).

7. detsembril kell 15 kaitseb Ene Reimann neuroteaduste erialal doktoritööd «Description of the Cytokines and Cutaneous Neuroendocrine System in the Development of Vitiligo» («Tsütokiinide ja neuroendokriinse süsteemi osalemine vitiliigo patogeneesis»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19˗1006). Juhendajad prof Sulev Kõks, PhD ja prof Külli Kingo, PhD, oponent dots Päivi Saavalainen, PhD (Helsingi ülikool, Soome).

10. detsembril kell 14 kaitseb Indrek Treufeldt meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Ajakirjanduslik faktiloome erinevates ühiskondlikes tingimustes» («Construction of Journalistic Facts in Different Societies»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Maarja Lõhmus ja prof Marju Lauristin, oponent prof Mikko Lagerspetz (Åbo akadeemia, Soome).

12. detsembril kell 10 kaitseb Karl Kruusamäe füüsika erialal doktoritööd «Deformation-Dependent Electrode Impedance of Ionic Electromechanically Active Polymers» («Ioonsete elektromehaaniliselt aktiivsete polümeeride deformatsioonist sõltuv elektroodi impedants»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Andres Punning ja Alvo Aabloo, oponendid Jonathan Rossiter (Bristoli ülikool, Suurbritannia) ja Mart Min (Tallinna tehnikaülikool).

12. detsembril kell 10.15 kaitseb Mart Jüssi loomaökoloogia erialal doktoritööd «Living on an Edge: Landlocked Seals in Seasonal Environment» («Elu ääre peal: sisemerede hülged muutuvas kliimas»). Kaitsmine toimub loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (Vanemuise 46-301). Juhendajad prof Alar Karis ja dots Tero Härkönen, PhD (Rootsi loodusajaloomuuseum, Rootsi), oponent prof Rune Dietz, PhD (Århusi ülikool, Taani).

12. detsembril kell 14 kaitseb Maarja Siiner meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Towards a More Flexible Language Policy: A Comparative Analysis of Language Policy Design in Denmark and Estonia» («Paindlikuma keelepoliitika vajadusest ja võimalikkusest Eesti ja Taani keelepoliitiliste mudelite näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent dr Gabrielle Hogan-Brun (Bristoli ülikool, Suurbritannia ja Baseli ülikool, Šveits).

12. detsembril kell 14.15 kaitseb Andres Kuusk majandusteaduse erialal doktoritööd «Financial Contagion During Times of Crisis: a Meta-Analysis Based Approach with Special Emphasis on CEE Economies» («Finantskriiside nakkuslikkus: meta-analüütiline lähenemine rõhuasetusega Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele»). Kaitsmine toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4-B306). Juhendaja prof Tiiu Paas, PhD, oponendid prof Armin Rohde, PhD (Greifswaldi ülikool, Saksamaa) ja vanemteadur Kadri Männasoo, PhD (Tallinna tehnikaülikool).

14. detsembril kell 12 kaitseb Jelena Sokk liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Shoulder Function in Patients with Frozen Shoulder Syndrome: The Effect of Conservative Treatment and Manipulation Under General Anaesthesia» («Õlaliigese ja õlavöötme lihaste funktsionaalse seisundi muutused adhesiivse kapsuliidiga patsientidel konservatiivse ravi ja redressiooni mõjul»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Mati Pääsuke, oponent prof Alvis Paeglitis (Läti spordihariduse akadeemia, Läti).

17. detsembril kell 14 kaitseb Triin Lõbus germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Aja kujutamine hispaaniakeelses narratiivis. Loomaailma konstrueerimine keele ajavormide kaudu» («La representación del tiempo narrativo en español. La construcción del mundo del relato a través de las formas temporales lingüísticas»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Silvi Tenjes ja prof Jüri Talvet, oponendid prof Jukka Havu (Tampere ülikool, Soome) ja prof Tiina Kirss (Tallinna ülikool).

19. detsembril kell 15.15 kaitseb Liis Rebane füüsika erialal doktoritööd «W® τν  cross section and a search for a doubly charged Higgs boson decaying to τ-leptons» («W → τν ristlõike mõõtmine ja τ-leptoniteks laguneva topeltlaetud Higgsi bosoni otsimine CMSi eksperimendis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Alessandro Strumia (keemilise ja bioloogilise füüsika instituut) ja prof Martti Raidal, oponendid dr Oxana Smirnova (Lundi ülikool, Rootsi) ja prof Rein-Karl Loide, (Tallinna tehnikaülikool).

21. detsembril kell 10.15 kaitseb Riina Klais keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Phytoplankton Trends in the Baltic Sea» («Fütoplanktoni mustrid Läänemeres»). Kaitsmine toimub prof A. Vaga nimelises auditooriumis (Lai 40-218). Juhendaja vanemteadur Kalle Olli, oponent teadur Niels Jacob Carstensen (Århusi ülikool, Taani).

Jaga artiklit