Kaitsmised

Doktoritööd

6. märtsil kell 10.15 kaitseb Marju Keis zooloogia erialal doktoritööd «Brown Bear (Ursus arctos) Phylogeography in Northern Eurasia» («Pruunkaru (Ursus arctos) fülogegraafia Põhja-Euraasias»). Kaitsmine toimub zooloogia auditooriumis (Vanemuise 46-301). Juhendaja vanemteadur Urmas Saarma, oponent prof Ettore Randi (Bologna ülikool, Itaalia).

13. märtsil kell 10 kaitseb Taavi Tatsi meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Transformations of Museum-Embedded Cultural Expertise» («Muutused muuseumipõhises kultuuriekspertiisis (Eesti Rahva Muuseumi näitel)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Pille Pruulmann-Vengerfeldt, oponent prof Kim Christian Schrøder (Roskilde ülikool, Taani).

15. märtsil kell 10.15 kaitseb Sergei Põlme botaanika erialal doktoritööd «Biogeography and Ecology of Alnus-Associated Ectomycorrhizal Fungi – From Regional to Global Scale» («Lepa juurtel ektomükoriisat moodustavate seente biogeograafia ja ökoloogia»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1019). Juhendajad prof Urmas Kõljalg ja teadur Leho Tedersoo, oponent lektor Rasmus Kjoller, PhD (Kopenhaageni ülikool, Taani).

15. märtsil kell 15 kaitseb Mardo Kõivomägi tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Studies on the Substrate Specificity and multisite phosphorylation Mechanisms of Cyclin-Dependent Kinase Cdk1 in Saccharomyces cerevisiae» («Uurimustöö Saccharomyces cerevisiae tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraadispetsiifilisusest ja multifosforüleerimise mehhanismist»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja vanemteadur Mart Loog, oponent Jan M. Skotheim, PhD (Stanfordi ülikool, USA).

Jaga artiklit