Kaitsmised

Doktoritööd

19. märtsil kell 14.15 kaitses Krista Mihkels eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Language, Body and the Pointer: A Multimodal Analysis of Teacher-Initiated Repair Sequences» («Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Renate Pajusalu, oponent prof Leelo Keevallik (Linköpingi ülikool, Rootsi).

5. aprillil kell 11.15 kaitseb Kai Kullerkupp õigusteaduse erialal doktoritööd «Transfer of Movable Property. The Legal and Dogmatic Framework and Possibilities of Customisation by the Transfer Parties» («Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused»). Kaitsmine toimub Iuridicumis (Näituse 20‒K-03). Juhendaja prof Paul Varul, oponendid prof dr Wolfgang Faber (Salzburgi ülikool, Austria) ja dr. iur. Priidu Pärna.

5. aprillil kell 12.15 kaitseb Indrek Saar keemia erialal doktoritööd «Design of GalR2 Subtype Specific Ligands: Their Role in Depression-Like Behavior and Feeding Regulation» («Uudsed GalR2 spetsiifilised ligandid: nende mõju toitumisele ning depressiooni laadsele käitumisele»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a‒1021). Juhendajad prof Ülo Langel ja prof Jaak Järv, oponent prof Barbara Kofler (Paracelsuse meditsiiniülikool, Austria).

5. aprillil kell 14 kaitseb Kai Truusalu arstiteaduse erialal doktoritööd «Probiotic Lactobacilli in Experimental Persistent Salmonella Infection» («Probiootiliste laktobatsillide toime eksperimentaalsele persisteerivale salmonella infektsioonile»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19‒1006). Juhendaja prof emer Marika Mikelsaar, oponent prof Eugenia Elefterios Venizelos Bezirtzolou, MD, PhD (Traakia Demokritose ülikool, Kreeka).

5. aprillil kell 14.15 kaitseb Jevgeni Kabanov informaatika erialal doktoritööd «Towards a More Productive Java EE Ecosystem» («Produktiivsema Java EEokousteemi poole»). Kaitsmine toimub arvutiteaduse instituudis Liivi 2‒404. Juhendaja prof Varmo Vene, oponendid prof R. Nigel Horspool (Victoria ülikool, Kanada) ja prof Tanel Tammet (TTÜ).

9. aprillil kell 14.15 kaitseb Kerly Espenberg majandusteaduse erialal doktoritööd «Inequalities on the Labour Market in Estonia During the Great Recession» («Ebavõrdsus Eesti tööturul Suure Majanduslanguse ajal»). Kaitsmine toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4‒B306). Juhendajad
dots Kaia Philips, PhD ja vanemteadur Jaan Masso, PhD, oponendid prof Ellu Saar, PhD (TLÜ) ja prof Wiemer Salverda, PhD (Amsterdami ülikool, Holland).

19. aprillil kell 14.15 kaitseb Mari-Liis Sööt politoloogia erialal doktoritööd «Explaining Corruption: Opportunities for Corruption and Institutional Trust» («Korruptsiooni põhjused: korruptsioonivõimalused ja institutsionaalne usaldus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tiina Randma-Liiv (TTÜ), oponent dr Luis de Sousa (Lissaboni ülikool, Portugal).

23. aprillil kell 14 kaitseb Liis Uusküla geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Placental Gene Expression in Normal and Complicated Pregnancy» («Platsenta geeniekspressioon normaalse ja komplitseeritud raseduse korral»). Kaitsmine toimub Eesti biokeskuses (Riia 23b‒105). Juhendaja prof Maris Laan, oponent prof Miguel Constancia (Cambridge'i ülikool, Suurbritannia).

29. aprillil kell 16 kaitseb Katrin Vaino loodusteadusliku hariduse erialal doktoritööd «A Case Study Approach to Effect Change of Chemistry Teacher Beliefs for Enhancing Students' Scientific Literacy» («Juhtumiuuring keemiaõpetajate tõekspidamiste muutumisest õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendamise protsessis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Miia Rannikmäe ja prof Jack Holbrook, oponent prof Shirley Simon (Londoni ülikool, Suurbritannia).

Jaga artiklit