Juuni 2016, nr 6
Illustratsioon: Pärnu muuseum
Mari Tõrva doktoritööst selgub, et 4000 aasta jooksul on vaheldunud see, missuguses kehaasendis inimesi maeti.

Arheoloog Mari Tõrv uuris eelmisel kuul kaitstud Tartu ja Kieli ülikoolis valminud doktoritöös seda, missugused olid küttide ja korilaste matmiskombed Eestis ja keda maeti. Selgub, et ajavahemikul 6500–2600 eKr olid sobilikud mitmed erinevad matmisviisid.

Telli voog RSS - kütid ja korilased
Telli voog RSS - kütid ja korilased