Jaanuar 2018, nr 1
Märksõnad: 

Detsembri keskel vastu võetud riigieelarve külmutab kõrghariduse rahastamise kolmandaks järjestikuseks aastaks. Samal ajal on kasvanud nii riigi eelarve kui ka SKT. Riigieelarve tulude kasv ajavahemikus 2016–2018 on 23%.

Kõrgharidusse investeeritud vahendite tegelikku väärtust kahandab inflatsioon, mis on 2017. aasta lõpus viimase viie aasta rekordtasemel: tarbijahinnaindeks kasvas novembris aastataguse ajaga võrreldes 4,4%.

Detsember 2016, nr 11
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Eelmise kuu UT ajakirjas kirjutasime doktorantide lõpetamisega seotud probleemidest, mille puhul tudengid tõid välja, et ühiskond ei hinda doktorikraadi. Nii kipub mõnikord olema ka bakalaureuse- ja magistrikraadiga.

Mõnes mõttes on meie riigi uus valitsus andnud varjatud vihje sellest, et kaugele jõudmiseks ja oluliste otsuste tegijaks saamisel ei pruugigi alati kõrgharidust tarvis olla.

Oktoober 2014, nr 9
Märksõnad: 

Kõrghariduse kulude kasv aastatel 2000–2009 on Eestis majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) liikmesriikide üks kiiremaid, ka on meil teadus- ja arendustegevuse kogukulud sisemajanduse kogutoodangus (SKT) suuremad kui Euroopa Liidu keskmine. Meie riigipoolne rahastus on tasemel, erasektori panus jääb aga OECD keskmisest väiksemaks. Olukorras, kus näiteks tervishoidu rahastatakse Eestis oluliselt alla Euroopa Liidu keskmise jääva protsendiga SKT-st, ei saa ei kõrgharidus ega haridus tegelikult riigi ressursijaotusele väga suuri pretensioone esitada.

Telli voog RSS - kõrgharidus
Telli voog RSS - kõrgharidus