Veebruar 2014, nr 2
ALLIKAS: Eurostudent V, 2013
Üliõpilaste jagunemine kulutuste ja sissetulekute järgi, € (vastavate kulutustega gruppide osakaal kõigist üliõpilastest).

Mullu kevadel korraldati ka Eesti kõrgkoolide üliõpilaste seas küsitlus, mis oli osa üleeuroopalisest uuringust Eurostudent V. Selle tulemused annavad muuhulgas hea pildi meie tudengite elu-olust vahetult enne uuele süsteemile üleminekut.

Telli voog RSS - uuring
Telli voog RSS - uuring