Märts 2019, nr 3
FOTO: Jüri Luht
Siret Rutiku
Märksõnad: 

Eestis puudus seni eksperimentaalarenduse kui tehnoloogiasiirde ühe olulise eelduse toetamiseks ehk nn surmaorust ülesaamiseks sihtsuunitlusega rahastusinstrument.

Arvestades, et personaalse uurimistoetusega (PUT) rahastatud projektidest moodustavad koguni umbes 40% rakendusuuringud, on ilmne, et Eesti teaduse suur potentsiaal on kasutamata.

Jaanuar 2014, nr 1
Märksõnad: 

Riigikogu võttis möödunud kuul vastu õppetoetuste ja -laenu seaduse muudatused, mis tulenesid vajaduspõhiste õppetoetuste esimese taotlusvooru tulemuste analüüsist. Eelnõuga parandati vajaduspõhiste õppetoetuste süsteemi, eesmärk oli kõrvaldada süsteemis esinevat ebaõiglust.

Telli voog RSS - toetus
Telli voog RSS - toetus