Tabel 2. Eelarve jaotus (EAP-d, õppejõud ja suhtarvud, EAP hinna puhul on magistriõppes sooritatud EAP-d korrutatud koefitsiendiga 1,5 ja doktoriõppes koefitsiendiga 2). Andmed on saadud 2018. aasta eelarvest, lisatud on 2017. aasta ruumide kulud ja tegel
Alt Text: 
Tabel 2. Eelarve jaotus (EAP-d, õppejõud ja suhtarvud, EAP hinna puhul on magistriõppes sooritatud EAP-d korrutatud koefitsiendiga 1,5 ja doktoriõppes koefitsiendiga 2). Andmed on saadud 2018. aasta eelarvest, lisatud on 2017. aasta ruumide kulud ja tegel
Title Text: 
Tabel 2. Eelarve jaotus (EAP-d, õppejõud ja suhtarvud, EAP hinna puhul on magistriõppes sooritatud EAP-d korrutatud koefitsiendiga 1,5 ja doktoriõppes koefitsiendiga 2). Andmed on saadud 2018. aasta eelarvest, lisatud on 2017. aasta ruumide kulud ja tegel