Joonis 5. Valdkondade eelarve võrdlus väljastatud EAP-de suhtes (kaalutud EAP-d) (1. kogueelarve, 2. eelarve ilma HTM-i lepingus fikseeritud summata ja edasi arvestades 792-eurose, 1584-eurose jne täiendava kuluga aastas ühe doktorandi kohta)
Alt Text: 
Joonis 5. Valdkondade eelarve võrdlus väljastatud EAP-de suhtes (kaalutud EAP-d) (1. kogueelarve, 2. eelarve ilma HTM-i lepingus fikseeritud summata ja edasi arvestades 792-eurose, 1584-eurose jne täiendava kuluga aastas ühe doktorandi kohta)
Title Text: 
Joonis 5. Valdkondade eelarve võrdlus väljastatud EAP-de suhtes (kaalutud EAP-d) (1. kogueelarve, 2. eelarve ilma HTM-i lepingus fikseeritud summata ja edasi arvestades 792-eurose, 1584-eurose jne täiendava kuluga aastas ühe doktorandi kohta)