Teadus

Metssiga on sigalaste sugukonna kõige levinum liik, kelle arvukus tõusis oluliselt kahekümnenda sajandi teisel poolel – muutus, mida on seostatud nii põllumajanduse üha jätkuva tugevnemisega kui laialt levinud lisasöötmisega.

Intervjuu

Peremeditsiini dotsent Marje Oona sai hea õpetamise grandi 2016. aastal ja ta kasutas seda e-õppe täiendkoolituse loomiseks.