Universitas Tartuensis

Universitas Tartuensis on Tartu ülikooli ajakiri, mis ilmub iga kuu esimesel reedel 11 korda aastas (v.a augustis). UT sihtrühm on Tartu ülikooli liikmeskond: töötajad, üliõpilased ja vilistlased. Loomulikult on ajakirja oodatud lugema ka kõik ülikooli partnerid ja teised, kes soovivad ülikoolis toimuvaga kursis olla. Ajakirja tiraaž on 2800 eksemplari. UT levib kõigis Tartu ülikooli töö- ja õppehoonetes, Tartu ülikooli üliõpilasesinduses ja Tartu ühiselamutes. Ajakirja on võimalik ka Eesti Posti kaudu endale koju tellida.

Kõik UT-s avaldatud artiklid jm tekstid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed. Toimetus lubab neid kasutada vaid kokkuleppel toimetusega ning koos viitega loo autorile ja UT-le.

Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Toimetus asub Tartu ülikooli peahoone esimesel korrusel, ruumis 102.

Peatoimetaja Merilyn Säde, tel 737 5686, 553 9321, merilyn.sade [at] ut.ee
Toimetaja Sandra Saar, tel 737 5684, 5650 3630, sandra.saar [at] ut.ee
Küljendaja Mark Šandali, tel 737 5680
Peatoimetaja Merilyn Merisalu – lapsepuhkusel alates 1. juuni 2016

Vastutav väljaandja Illari Lään, tel 737 5681, illari.laan [at] ut.ee
Keeletoimetaja Mari Mets
Infotoimetajad Liis Saar ja Kady Sõstar
Fotograaf Andres Tennus

Postiaadress:
Ülikooli 18-102
Tartu 50090
Tel 737 5686
E-post ajakiri [at] ut.ee
www.ajakiri.ut.ee