Oktoober 2018, nr 9
FOTO: Andres Tennus
TÜ germanistikaprofessor Marko Pajević peab inauguratsiooniloengu «Suhe maailmaga. Poeetiline mõtlemine ja tegelikkus» 11. oktoobril kell 16.15 TÜ peahoone aulas.
Märksõnad: 

Kui tahame maailma mõista, peame kõigepealt aru saama, kuidas me maailmaga suhestume.

Professor Marko Pajevići arvates peame tajude mõtestamisel paratamatult appi võtma keele. Meie meelelised tajud käivad läbi sõnade, mis aitavad meil neist aru saada ning selgeks teha, mida me maailmaks üldse peame – mis on meie maailmavaade. Tähendus tuleb järelikult keele kaudu.

Jaanuar 2014, nr 1
FOTO: erakogu
Kristel Uiboaed.
Märksõnad: 

Eesti murretes esinevate verbiühendite põhjal eristuvad murdepiirkonnad pigem ida ja lääne kui põhja ja lõuna suunal, leidis arvutilingvist Kristel Uiboaed.

«Eks murrete jaotamine on ükskõik mis tasandil mõnevõrra meelevaldne,» mõtiskleb keeleteadlane Kristel Uiboaed.

«Keel ei ole ju piiratud mingite kitsaste aladega, kus räägitakse väga omamoodi. Just lausetasandil tuleb väga hästi esile, et pigem on palju selliseid üleminekualasid. Ka teiste keelte uurimine on seda näidanud.»

Telli voog RSS - keel
Telli voog RSS - keel