September 2018, nr 8
FOTO: erakogu
TÜ keelefilosoofia professor Juhani Yli-Vakkuri peab inauguratsiooniloengu «Kas tähendus on meelevaldne? Filosoofi pilk semiootikale» 26. septembril kell 16.15 TÜ peahoone aulas.
Märksõnad: 

Tähenduse arbitraarsuse teesi järgi on keeleväljendi häälduse ja tähenduse vaheline suhe meelevaldne selles mõttes, et ühe häälikuga seotud tähendus võiks põhimõtteliselt olla seotud mis tahes teise häälikuga.

Tähenduse meelevaldsus on omandanud erilise aukoha semiootikatraditsioonis, kuid seda aktsepteerivad ka keeleteadlased ja filosoofid.

Jaanuar 2014, nr 1
FOTO: erakogu
Kristel Uiboaed.
Märksõnad: 

Eesti murretes esinevate verbiühendite põhjal eristuvad murdepiirkonnad pigem ida ja lääne kui põhja ja lõuna suunal, leidis arvutilingvist Kristel Uiboaed.

«Eks murrete jaotamine on ükskõik mis tasandil mõnevõrra meelevaldne,» mõtiskleb keeleteadlane Kristel Uiboaed.

«Keel ei ole ju piiratud mingite kitsaste aladega, kus räägitakse väga omamoodi. Just lausetasandil tuleb väga hästi esile, et pigem on palju selliseid üleminekualasid. Ka teiste keelte uurimine on seda näidanud.»

Telli voog RSS - keeleteadus
Telli voog RSS - keeleteadus