Jaanuar 2018, nr 1
JOONIS: Merle Muru
Korrastatud maastiku esialgne visand
Märksõnad: 

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste erialade üliõpilased hakkavad maapõueressursside arenduskeskuse MAREK teadlaste juhendamisel ja The Quarry Life Award projekti toel kavandama Aru-Lõuna lubjakivikarjääri uudseid maastikke ja poollooduslikke niidukooslusi.

Telli voog RSS - maateadus
Telli voog RSS - maateadus