Juuni 2018, nr 6
Märksõnad: 

Tänavu aprillis 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori uuringust selgus, et kõigis Eestimaa piirkondades peavad igas vanuses inimesed riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli.

Ühtlasi on Tartu Ülikool eestimaalaste jaoks ülekaalukalt kõige meeldivam kultuuri- ja haridusvaldkonna bränd.

Juuli 2017, nr 7
Märksõnad: 

Kantar Emori hiljutine ülikoolide maineuuring kinnitas, et Eesti mainekaim kõrgkool on jätkuvalt Tartu ülikool.

85% tänavu uuringus osalenud inimestest pidas Tartu ülikooli Eesti kõige mainekamaks ülikooliks, mis näitab, et TÜ maine on läbi aastate olnud püsivalt kõrge ja järjepidevalt kasvanud. Peale selle nimetas koguni 90% 15–74-aastastest elanikest esimese meenuva kodumaise kõrgkoolina Tartu ülikooli. Kõrge mainetulemus ja iseeneslik tuntus näitavad TÜ kõikumatut juhipositsiooni Eesti kõrgharidusmaastikul.

Telli voog RSS - maineuuring
Telli voog RSS - maineuuring